Lunchseminarium om RESPOND – ett projekt kring migration och EU. Hur har det gått?

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/7145944126
  • Föreläsare: Önver A. Cetrez, Docent vid Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Nätverket Nyanlända och Integration
  • Kontaktperson: Sara Hurtig
  • Seminarium

Forskningsprojektet RESPOND kartlägger erfarenheter bland migranter, organisationer och myndigheter i elva länder. Det handlar om erfarenheter av gränser, skydd, mottagande och integration. Forskningsledaren Önver A. Cetrez berättar om resultaten.

Önver A. Cetrez är docent vid Uppsala universitet och forskningsledare av det mångdisciplinära forskningssamarbetet RESPOND, finansierat av EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020. Forskningsprojektet samlar över 30 forskare i Grekland, Irak, Italien, Libanon, Polen, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike och kartlägger erfarenheter bland migranter, organisationer och myndigheter i dessa elva länder, i fråga om erfarenheter i gränser, skydd, mottagande och integration.

Resultaten visar på en varierad bild i fråga om flyktingmottagande i de olika länderna, men också på några gemensamma drag, däribland en ökad trend mot kontroll och inre säkerhet, en avskräckningspolicy, att stater delegerar ansvaret av mottagande till privata aktörer samt en ”race to the bottom” i fråga om mottagande.

Kom och lyssna till Önver som berättar mer om sin forskning och de senaste resultaten inom RESPOND. Seminariet riktar sig till alla som vill lära sig mer om ämnet (universitetsanställda, studenter, samverkansparter och allmänhet).

Vill du läsa mer om RESPOND innan seminariet kan du besöka forskningsprojektets hemsida och ta del av forskningsrapporterna.