Hantera stress och främja hälsa – kurs i tre delar

  • Datum: –19.00
  • Plats: Kursen kommer att hållas i Segerstedthuset. Mer information kommer vid anmälan. 
  • Webbsida
  • Arrangör: Studenthälsan i Uppsala
  • Kontaktperson: Eva Söderman
  • Föreläsning

Kursen hantera din stress och främja hälsa lär dig att hantera den stress som är ofrånkomlig i det dagliga livet – inte minst som student.

Att studera vid universitet kan innebära positiva utmaningar, men också kännas svårt. Det kan leda till oro och stress, och att hitta balans mellan prestera och vara kan vara en utmaning. Under kursen får du konkreta verktyg och strategier för ett liv i balans.

Kursen består av tre träffar och varje tillfälle är 1,5 timmar långt. Kursen går torsdagar kl. 17.30–19.00 (5, 12 och 19 november).

Anmälan öppnar 19 oktober.

Obs! Vi följer rådande direktiv och rekommendationer från våra myndigheter gällande Covid-19. Kursen kan därav komma att ställas in om förutsättningarna förändras.