UppTalk Weekly panelsamtal om Energipilot Gotland som ska bana väg för hela Sveriges energiomställning

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/66932183682
  • Föreläsare: Stefan Ivanell, professor vid institutionen för geovetenskaper, vindenergi samt projektledare för "Energiomställning Gotland"; Helena Andersson, ekostrateg vid Regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland; Johanna Liljenfeldt, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper, vindenergi; Patrick Dahl, verksamhetsutvecklare, Energicentrum Gotland
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

År 2040 ska Sverige ha 100% förnybar elproduktion och 2045 noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå dessa mål har regeringen bestämt att Gotland ska bli pilot i omställningen till ett hållbart energisystem. Men hur ska detta gå till? Vad krävs av myndigheter, forskningen, samhället och privata aktörer för att vi ska nå målen? Och kommer vi att lyckas?

Zoom-länk till panelsamtalet: https://uu-se.zoom.us/j/66932183682

Vill du ha en påminnelse via mejl ca 30 min innan samtalet så Registrera dig här

Energimyndigheten har i en tidigare förstudie bedömt att Gotland har förutsättningar att ställa om till ett hållbart energisystem och bli en pilot som visar att det går att nå energi- och klimatmålen. Men precis som för övriga regioner finns det utmaningar på Gotland för att nå dessa mål. I detta panelsamtal kommer vi att samtala kring hur detta ska gå till. Vad är det för åtgärder som krävs för att Gotland ska nå energi- och klimatmålen tidigare än övriga Sverige och på så sätt vara modellen för ett hållbart Sverige?

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Här hittar du alla kommande UppTalk Weekly seminarier