Information om Erasmuspraktik

  • Datum: –13.30
  • Plats: Informationen sker via Zoom​​​​​​​: https://uu-se.zoom.us/j/68326514857
  • Föreläsare: Enheten för internationell mobilitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för internationell mobilitet
  • Kontaktperson: Sara Laginder
  • Telefon: 018-471 1906
  • Studentevenemang

Funderar du på att göra praktik eller samla in data till ditt exjobb i Europa? Då finns det möjligheter att finansiera utlandsvistelsen via Erasmusstipendium. Lyssna på vad du behöver veta för att ansöka Erasmuspraktik och bli inspirerad av studenter som genomför Erasmuspraktik.

Presentationerna beräknas ta maximalt en timme, därefter finns det möjlighet att stanna kvar och ställa frågor till Erasmusteamet vid enheten för internationell mobilitet under 30 minuter.

 

12:00-13:00 Presentationer

13:00-13:30 Frågestund/drop-in

Informationen sker via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68326514857

Meeting ID: 683 2651 4857