Mapping sustainability initiatives on Gotland: research presentation and open discussion

  • Datum: –13.00
  • Plats: Digitalt deltagande. Länk till mötet i Zoom skickas till dig efter anmälan
  • Föreläsare: Oleksandra Khalaim, gästforskare, Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, Lärandelabb för hållbar utveckling vid Campus Gotland
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet Campus Gotland, Swedesd
  • Kontaktperson: Oleksandra Khalaim
  • Seminarium

Uppsala universitet Campus Gotland bjuder in organisationer som medverkat i forskningsprojektet ”Mapping Sustainability initiatives on Gotland” och andra intresserade aktörer att delta i ett seminarium om hållbarhet på Gotland.

Målet med projektet som finansierats av Sällskapet De Badande Wännerna har varit att kartlägga hållbarhetsinitiativ på Gotland och vilka organisationer som driver arbetet. Ett annat mål med projektet har varit att utforska samarbetet mellan de olika aktörerna och vad som saknas för en eventuellt bättre samverkan.

Under projekttiden har 30 djupintervjuer med icke-vinstdrivande organisationer, företag, regionala myndigheter, individuella projekt, samt representanter för sju olika program på kandidat- och masternivå vid Campus Gotland, genomförts från augusti till november 2020. Även pågående samarbeten mellan utbildningsprogram vid Campus Gotland och aktörer i det omgivande samhället har undersökts.

Seminariet är en del av Lärandelabbet för hållbar utveckling vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Anmälan till seminariet krävs. Vänligen registrera dig här.