Avtackning av rektor och prorektor

  • Datum: –18.00
  • Plats: På zoom. Länk kommer samma dag.
  • Arrangör: Rektorssekretariatet
  • Kontaktperson: Sophia Bergström
  • Telefon: 018–471 3320
  • Akademisk högtid

Vid årsskiftet lämnar rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg sina uppdrag vid Uppsala universitet. Med anledning av den rådande pandemin kommer den planerade avtackningen och det ceremoniella rektorsskiftet endast ske digitalt.

Följ rektors avtackning digitalt klockan 14-18.

 

Offentligt program:

14:00 Inledning med musik av OD

14:10 Tal och hälsningar från bl.a. riksdag, regering, myndighet och näringsliv

14:50 Avtäckning av tavla

15:00 Tal och hälsningar från region, kommun, myndighet och universitet

15:20 PAUS

15:30 Tal och hälsningar från region, internationella samarbeten och universitet

16:30 PAUS

16:40 Tal och hälsningar från universitet, nationellt

17:10 Tal och hälsningar Studentkårer, Kuratorskonventet, Studentnationer

17:20 Tal och hälsningar Uppsala universitetsbibliotek och SCAS

17:25 PAUS

17:40 Tal och hälsningar universitetskollegor

Gåvor

Rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg har låtit meddela att de inte önskar gåvor vid avtackningen men stöd gärna Uppsala universitets internationella stipendiefond

Avtackning av rektor och prorektor