Våga tala

Många studenter tycker att det är svårt och ångestfyllt att tala inför andra. Att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller bara vara aktiva vid seminarier kan bli så jobbigt att man får kroppsliga symtom och det kan bli svårt att klara av studierna.

Kursen ”Våga tala” är till för dig som vill komma till rätta med det här problemet. Här får du kunskap om vad som sker i en när talängslan slår till och du får träna på att göra presentationer inför andra. Om du redan är en skicklig talare och vill utvecklas inom det kommer kursen inte att vara till någon hjälp, utan då hänvisar vi i stället till en kurs i retorik

Under mars månad kommer besked anslås här huruvida vi kan genomföra någon Våga tala-kurs under vårterminen utifrån rådande omständigheter med Covid-19. I avvaktan på det kommer vi att erbjuda en Zoom-föreläsning på Våga tala-temat med möjlighet att ställa frågor. 

Anmälan: Mejla till receptionen@sh.uu.se senast 10 februari. Du blir sedan kontaktad med en länk till föreläsningen. 

Eventuellt kommer fler tillfällen under våren.