Sen anmälan öppnar

16 juli öppnar sen anmälan för höstens utbildningar, men bara till de program och kurser där det kan finnas platser kvar.

Sena anmälningar hanteras i mån av tid och i den ordning de kommit in.

Läs om utbildning vid Campus Gotland.