Östersjödagarna

  • Datum:
  • Plats: Online
  • Webbsida
  • Arrangör: Östersjödagarna, Blått Centrum Gotland
  • Kontaktperson: Viktor Jacobsson
  • Telefon: 0701914613
  • Seminarium

Blått Centrum Gotland tillsammans med aktörer runt om i landet arrangerar seminarier under Almedalsveckan. Evenemangen riktar sig till alla med intresse av Östersjöfrågor.

Program söndag 4 juli

13:00 - 13:45
Havets gränser

Östersjön är ett av många hotade hav på jorden och listan över miljöproblemen är lång. På vilka sätt kan vi förändra vårt beteende för att vända utvecklingen? Hos vem ligger ansvaret? Hur arbetar myndigheter och frivilligorganisationer?

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/61524

14:00 - 14:45
Fossilfritt Gotland skapar möjligheter till friskare hav

Det här seminariet tittar närmare på Östersjön och Gotland som producent av hållbar energi. Havsvindkraft och fossilfria transporter med el och vätgas. Vilka är utmaningarna och möjligheterna?

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/62427

Måndag 5 juli 2021

13:00 - 13:45
Ett levande hav och svensk fisk till alla – hur får vi ekvationen att gå ihop och vems är ansvaret?

Havsmiljön, situationen för fiskbestånd och fiskerinäring i Östersjön är akut. En orsak är dödläget i fiskeriförvaltningen med olika syn på möjligheten att styra fisket och vem som har mandat att bestämma. Hur kan vi förbättra samspelet mellan politik och myndigheter och nå ett hållbart fiske?

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/62385

14:00 - 14:45
Hur får vi mer och hållbar sjömat på våra tallrikar?

Sverige har förutsättningarna för att producera hållbar sjömat i stor skala. Vi som bor här skulle också må gott av att äta mer sjömat. Hur kan politiker, myndigheter, näringsliv och akademin samverka för att åstadkomma det? Och vad ska vi göra med fisken som inte längre blir foder åt danska minkar?

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/62406

I paus visas film från aktörer inom Östersjödagarna.

Sändningarna kan ses live eller i efterhand på AlmedalsveckanPlay, YouTube och Facebook. Välkommen att delta!