Almedalen 2022: Vilken kunskap och vilken demokrati behövs för en framgångsrik klimatomställning?

  • Datum: –13.00
  • Plats: B-huset, Uppsala universitet Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby B51
  • Webbsida
  • Arrangör: Demokrati och högre utbildning
  • Kontaktperson: Linda Wedlin
  • Föreläsning

Diskussionen om hållbarhet reser frågan om vilken typ av kunskap och vilken typ av beslut som egentligen behövs för att vi ska lyckas med klimatomställningen. Vilka demokratiska principer är viktiga, och vilken kunskap behövs för att fatta demokratiska beslut i klimatfrågan?

Varför omsätts inte medvetenheten om behovet av klimatomställning i faktisk handling? Står demokratin i vägen för hållbarhet? Frågan om vad som hindrar oss från att genomföra den stora och tidskritiska klimatomställning som står för dörren är aktuell och viktig. Och den väcker opinion. Många kommentatorer ser demokratiskt ledarskap som oförmöget att fatta de nödvändiga och snabba beslut som behövs för att uppfylla klimatmålen. Demokratiskt beslutsfattande som kräver konsensus, hävdas det, är ett tidsödande hinder. Ska demokratin ta en paus till förmån för en "klimatdiktator" tills vi får ordning på världen igen?

Men kanske är problemet också den kunskap vi har som grund för demokratiska beslut. Kritik har riktats mot klimatvetenskapen som trots att den i stora drag är enhetlig och etablerad, inte tycks ge grund nog för politiska beslut som skyndar på klimatomställningen. Istället, hävdas det, ger dagens klimatforskning endast möjligheter för regeringar och beslutsfattare att fortsätta att ducka för ansvaret att politiskt skapa den förändring som krävs. Men vilken kunskap är det då vi behöver ha för de, demokratiska eller andra, beslutsprocesser som klimatomställningen kräver? Och vilken roll bör vetenskap och universitet spela i de demokratiska (eller andra) processer som krävs för att hantera klimatförändringar?

Vi inbjuder till ett samtal och diskussion om demokratins och vetenskapens roll i klimat- och hållbarhetsomställningen. Samtalet ska ske mellan aktiva klimatdebattörer, politiker, och forskare med kunskap inom frågor som rör demokrati och högre utbildning. 

I panelen medverkar bland andra Maria Wetterstrand, VD för Miltton Purpose och tidigare språkrör för MP, Sofia Näsström, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet och Lovisa Håkansson, amanuens vid enheten för universitetspedagogik, Uppsala universitet.

Samtalet kommer att vara 45 minuter.