Campus Gotland i korthet

Campus Gotland i korthet

Vid Campus Gotland bedrivs utbildning och forskning inom de tre vetenskapsområdena, inom åtta av universitetets nio fakulteter och inom ett 20-tal institutioner.

Campus Gotland har cirka 2 300 helårsstudenter, varav cirka 1 400 campusstudenter, och cirka 200 anställda, varav 150 forskare och lärare samt en administrativ enhet med ett 40-tal medarbetare. Verksamheten vid Campus Gotland har utvärderats i samband med den återkommande granskningen av forskningen och bedömdes ha stor utvecklingspotential för att vara innovativ och banbrytande inom såväl forskning som utbildning. Av ca 1 400 helårsstudenter som studerar på campus (alltså inte distans) beräknas drygt 20 % vara internationella studenter (läsåret 2019/2020).

Campus Gotland är en integrerad del av Uppsala universitet där institutioner och fakulteter bedriver utbildning och forskning. Samtidigt är Campus Gotland genom sin placering mitt i Östersjön, världsarvet Visby och den småskaliga, mång- och tvärvetenskapliga miljön en unik del av Uppsala universitet.

Campus Gotland ingår som ett av sex utvecklingsmål inom området "förnyelse av utbildning och forskning" i Mål och strategier för Uppsala universitet. Det handlar framförallt om att utbildnings- och forskningsmiljön vid Campus Gotland har särskilt goda förutsättningar för att pröva nya vägar och utnyttja potentialen i mång- och tvärvetenskap, regional samverkan samt hållbar utveckling.

En del av Uppsala universitet

Campus Gotland är en del av Uppsala universitet - Nordens äldsta och ett av världens 100 högst rankade lärosäten. Mer om Uppsala universitet.

Utbildning

Sen anmälan vårterminen 2019

På Campus Gotland kan du läsa utbildningar inom humaniora, juridik, teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap, speldesign, språk, utbildningsvetenskap och vårdvetenskap. För närvarande ger vi 20 program på kandidatnivå, 13 program på avancerad nivå och ca 300 fristående kurstillfällen per läsår.

Mer om utbildning

Forskning

Det pågår forskning vid de flesta institutioner med verksamhet i Visby. Det är dock forskningen inom ett par ämnen som är unika för just Campus Gotland, nämligen inom vindenergi, kulturvård samt inom speldesign.

Mer om forskning

Samverkan

Genom Campus Gotland vill Uppsala universitet en viktig roll i den regionala utvecklingen. Bland annat handlar det om att utveckla interaktionen med det gotländska samhället.

Mer om samverkan

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling vid Campus Gotland

Uppsala universitet har som ett av Sveriges lärosäten ett lagstadgat ansvar att verka för en hållbar utveckling. Campus Gotland vill bidra till det arbetet och utvecklar forskning, utbildning och samverkan med hållbarhetsfokus.

Läs mer om hållbarhet

Senast uppdaterad: 2021-01-21