Campus Gotland i korthet

På Campus Gotland bedrivs utbildning och forskning inom de tre vetenskapsområdena, inom åtta av universitetets nio fakulteter och inom ett 20-tal institutioner.

Campus Gotland har cirka 2 100 helårsstudenter, varav cirka 1100 campusstudenter, och cirka 200 anställda, varav 150 forskare och lärare samt en administrativ enhet med ett 40-tal medarbetare. Verksamheten vid Campus Gotland har utvärderats i samband med den återkommande granskningen av forskningen och bedömdes ha stor utvecklingspotential för att vara innovativ och banbrytande inom såväl forskning som utbildning.

Campus Gotland är en integrerad del av Uppsala universitet där institutioner och fakulteter bedriver utbildning och forskning. Samtidigt är Campus Gotland genom sin placering mitt i Östersjön, världsarvet Visby och den småskaliga, mång- och tvärvetenskapliga miljön en unik del av Uppsala universitet.

I utvecklingsplanen, det så kallade Programmet för Uppsala universitet - Campus Gotland 2017-2021, betonas tre viktiga strategier för Campus Gotland:

  • Stärka förutsättningarna för mång- och tvärvetenskapliga initiativ inom forskning utbildning och administration
  • Stärka internationaliseringen; t ex fler engelskspråkiga program och kurser, rekrytering av internationella gästforskare, kompetenshöjande insatser, internationella konferenser
  • Främja regional samverkan.

Läs mer om programmet för Uppsala universitet - Campus Gotland.

En del av Uppsala universitet

Campus Gotland är en del av Uppsala universitet - Nordens äldsta och ett av världens 100 högst rankade lärosäten. Mer om Uppsala universitet.

Utbildning

Sen anmälan vårterminen 2019

På Campus Gotland kan du läsa utbildningar inom humaniora, juridik, teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap, speldesign, språk, utbildningsvetenskap och vårdvetenskap. För närvarande ger vi 19 program på kandidatnivå, 11 program på avancerad nivå och ca 300 fristående kurstillfällen per läsår.

Mer om utbildning

Forskning

Det pågår forskning vid de flesta institutioner med verksamhet i Visby. Det är dock forskningen inom ett par ämnen som är unika för just Campus Gotland, nämligen inom vindenergi, kulturvård samt inom speldesign.

Mer om forskning

Samverkan

Genom Campus Gotland vill Uppsala universitet en viktig roll i den regionala utvecklingen. Bland annat handlar det om att utveckla interaktionen med det gotländska samhället.

Mer om samverkan

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling vid Campus Gotland

Uppsala universitet har som ett av Sveriges lärosäten ett lagstadgat ansvar att verka för en hållbar utveckling. Campus Gotland vill bidra till det arbetet och utvecklar forskning, utbildning och samverkan med hållbarhetsfokus.

Läs mer om hållbarhet