F-huset (Björkanderska) plan 1 - 3 på Campus Gotland

Planskisser och bilder på lokaler i F-huset hittar du på denna sida.

Planskiss: Plan 1 Bilder: F14

Planskiss: Plan 2 Bilder: F20 (Motion Capture-studion). På plan 2 finns även fyra rum/lägenheter som kan bokas och disponeras av anställda vid Uppsala universitet i samband med tjänsteresa till Campus Gotland. Mer information om lägenheterna i F-huset.

Planskiss: Plan 3

F-huset plan 1

Bilder och mer information