Finansiering för digitaliseringsprojektet Digital Innovation Gotland

31 januari 2018

Institutionen för informatik och media har beviljats cirka 3,6 miljoner kronor från Tillväxtverket och Region Gotland för att genomföra projektet Digital Innovation Gotland (DIG).

The information below in English.

Projektets syfte är att skapa en arena där samverkan mellan akademi, lokalt näringsliv och offentlig förvaltning sker i en Trippel Helix-modell.

Med hjälp av forskning kommer projektteamet att hjälpa lokala aktörer att skapa digitala tjänster, processer och produkter som gynnar samhället på Gotland. DIG kommer att genomföras i linje med Gotlands regionala tillväxtprogram och programmet Hållbara Gotland.

Intervju med Jonas Sjöström, projektledare för DIG: Nya pengar ger gotländskt digitalt samarbete, Sveriges Radio, P4 Gotland (2018-01-30)

För mer information om DIG-projektet kontakta projektledaren Jonas Sjöström, biträdande universitetslektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.