Rekommendation om coronaviruset – uppdatering 11 februari 2020

4 februari 2020

Uppsala universitet bevakar läget och följer Folkhälsomyndighetens och UD:s information och rekommendationer. Dessa myndigheter uppdaterar sin information och sina rekommendationer löpande.

UD avråder för närvarande från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke-nödvändiga resor till Zhejiang-provinsen. Avrådan gäller tills vidare.

Uppsala universitet rekommenderar dig som planerat att resa till Kina att noga följa rekommendationer från UD, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt inte minst flygbolagen. Flera kinesiska universitet har meddelat att de studenter som planerat resa ej bör komma i nuläget.

Medarbetare och studenter som nyligen vistats i Hubeiprovinsen bör kontakta sin närmaste chef eller sin utbildningsansvarige vid sin institution vid hemkomsten. Rekommendationen är i nuläget att arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar.

Om ditt arbete eller dina studier påverkas av ovanstående, kontakta din närmaste chef eller din utbildningsansvarige vid din institution så att arbete eller studier kan fullföljas på bästa sätt.

Uppsala universitet är i kontakt med de studenter och anställda som vi har kännedom om som nyligen har varit i Kina för studier, besök i hemlandet eller arbete. Om du inte blivit kontaktad vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din utbildningsansvarige vid din institution.

Berörda studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor: