Utlysning av 2020 års DBW-stipendier - för doktorander, postdoktorer och studenter på masternivå

24 mars 2020

Sällskapet De Badande Wännernas stiftelse delar årligen ut 1-3 stipendier till forskarstuderande, postdoktorer och masterstudenter verksamma vid Campus Gotland. De enskilda stipendierna omfattar cirka 50 000 kronor.

Information in English.

Nu är det dags att ansöka för att bli en av 2020 års stipendiater!

Sökande ska ha en studie- eller forskningsinriktning med huvudsaklig anknytning till kunskapsområden som bedöms viktiga för Gotland och Gotlands utveckling. I de fall stipendiaten är antagen till forskarutbildning kan stipendiet erhållas under flera år. Den sökande måste dock ansöka varje år då beslut sker för ett år i taget.

Beslut om fördelning fattas av Stiftelsens styrelse efter rekommendation av rektorsrådet vid Campus Gotland. Lärarrepresentanterna i Planeringsrådet för Campus Gotland utgör stipendiekommitté i vilken rektorsrådet är ordförande.

Stipendieutdelning och offentliggörande sker vid Sällskapets årliga högtidsdag den 9 juli. Stipendiaterna förutsätts vara närvarande vid detta tillfälle.

Din ansökan ska innehålla:

  1. CV
  2. Ett personligt brev där du beskriver din forskning eller de studier du bedriver samt vad du har för avsikt att använda stipendiet till.

Ansökan skickas till registrator@campusgotland.uu.se senast den 4 maj 2020.