Värdar håller koll på distansen

15 oktober 2020

Uppsala universitet har i höst infört distansvärdar som ska se till att grupper av personer inte umgås för tätt inpå varandra och att den rekommenderade distansen upprätthålls mellan individer vid de olika campusområdena.

Universitetets nya distansvärdar har nu jobbat ett tag i sina röda västar och börjar bli varma i kläderna, så vi tog en snabb koll på hur de upplever situationen och hur deras arbete fortskrider vid ett par av universitetets campus.

Vid Ekonomikum arbetar Anna Abbevik och Anna Nilsson som tycker att det är ett bra sätt att kombinera studierna med ett extrajobb.

– Vi läste nyheten om att universitet anställer distansvärdar och hittade till jobbannonsen efter Ergos nyhetsartikel, säger Anna Abbevik.

– Efter sommarjobbspendling på landsbygdsbuss har jag insett behovet av social distansering, menar Anna Nilsson.

De tycker att en av de största utmaningarna för att upprätthålla distansen är att det finns för få sittplatser, och de som finns är inte uppmärkta tillräckligt bra med rekommenderat max antal per bord.

– Särskilt eftersom många flyttar på stolar för att grupparbeta. Innan vi fick våra röda västar var det svårt att bli tagna på allvar och fortfarande är det en utmaning att studenter inte flyttar på sig, trots att vi hänvisar till lediga platser.

Ibland är det en svår balansgång att vara både student och representant för universitetet, särskilt när frågor om stängda studieplatser kommer, menar de.

Det bästa med jobbet är när studenter själva proaktivt väljer stora bord och distansvärdarna brukar inte vara sena med att berömma dem för detta.

Får ni någon feedback från studenter eller medarbetare?

– Det verkar fortfarande vara många medarbetare på universitetet som inte vet om att vi finns och undrar vad vi jobbar med, men särskilt bibliotekspersonalen brukar hälsa och se glada ut. Från studenter får vi ofta höra "tack för påminnelsen", men det känns inte som att det tas på så stort allvar eftersom vi ser att de ofta flyttar tillbaka efter att vi har gått därifrån.

Peter Götlind, intendent vid Ekonomikum, håller med om distansvärdarnas uppfattning att det finns en del utmaningar att jobba med.

– Värdarna har själva rapporterat om en del ögontjäneri och de gör stor nytta här, säger han.

Givande att bidra i en historisk tid

Marcus Karlén är en av distansvärdarna på campus Engelska parken. Flexibiliteten i schemat, den dagliga motionen och att få uppleva med egna ögon hur duktiga studenterna är att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, är de största fördelarna med jobbet som distansvärd, menar han.

– Feedbacken har varit god. Hela detta arbete är ju en förutsättning för att hitta lösningar som gör att vi successivt kommer att kunna återgå till den fysiska undervisningen. Det känns givande att kunna bidra på något sätt i denna historiska tid, och arbetet är dessutom väldigt flexibelt.

En av de största utmaningarna i början var att hitta en fras som är tillräckligt informativ för att förklara syftet och vilka en distansvärds befogenheter är.

– Men med den röda västen som hjälp kunde mitt samtal med studenterna övergå till att vara lösningsfokuserat istället för konfrontativt. Det underlättar att jag som uppsalastudent samtalar med studenter, det inger förtroende, säger Marcus Karlén.

 

Johan Ahlenius