Rektors beslut gällande Covid-19 förlängs

8 december 2020

Beslutet från den 20 november 2020 gällande åtgärder med anledning av Covid-19-pandemin förlängs till och med den 22 mars 2021. Det har rektor beslutat idag 8 december.

Mer information, inklusive gällande beslut, hittar du på webbsidan Rekommendationer om coronaviruset.

Rektors blogginlägg 8 december 2020.