Verktyg för samverkan del i nationell satsning på hållbar idrott och friluftsliv

11 december 2020

Forskning och samverkan ska leda till ett mer hållbart idrottande och friluftsliv

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, finansierar en nationell satsning på hållbarhet inom idrott och friluftsliv under 2020-2024. Forskare vid Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet kommer att stödja programmet med kompetens och verktyg för samverkansprocesser.

Mistra Sports & Outdoors leds av Mittuniversitetet tillsammans med forskare vid KTH, Göteborgs Universitet, Malmö Universitet, Högskolan Dalarna, Chalmers och Stockholms Universitet, samt samarbetspartners inom idrotten, friluftslivet och miljösektorn. Syftet är att identifiera möjliga vägar till en mer hållbar utveckling inom idrott- och friluftsliv.

Swedesd har åtagit sig att bidra med kompetens och redskap att arbeta tillsammans för att skapa ny kunskap och lösningar för en hållbar utveckling. Forskare vid Swedesd kommer bland annat att stödja upplägg av processer och enskilda möten, facilitera samverkansmöten och bidra i arbetet att jobba samverkansinriktat.

Resultatet av arbetet ska bidra till att uppnå målen om att gemensamt hitta och genomföra lösningar och att starta en rörelse för hållbar utveckling. 

Mistra finansierar satsningen med 56 miljoner kronor och samarbetspartners inklusive medverkande lärosäten bidrar med 14 miljoner kronor.

Mer om Mistra Sports & Outdoors