Aktuellt rektorsbeslut gällande Covid-19 förlängs

21 januari 2021

Rektors beslut den 21 december 2020 angående åtgärder med anledningen av spridningen av sjukdomen covid-19 förlängs till och med den 7 februari 2021.

Besluten hittar du på sidan Rekommendationer om coronaviruset.