Covid-19-rapport den 26 februari

26 februari 2021

Siffror från innevarande vecka visar att den ökande trenden av konstaterade fall består. Innan helgen har man under denna vecka registrerat 24 nya konstaterade fall, en ökning med 15 fall i jämförelse med föregående period.

– En av våra största utmaningar just nu är att få de studenter som är i behov av våra lokaler för gruppstudier, att hålla minst 1,5 meters avstånd till varandra, säger säkerhetschef Fredrik Blomqvist, och tillägger att distansvärdar och campusväktare ständigt arbetar med att försöka få studenter att hålla distansen. 

– Nu förväntar vi oss en mycket större följsamhet när det gäller detta och vi förväntar oss också att man lyssnar och gör som distansvärdar och campusväktare säger, när det handlar om att öka distansen mellan olika individer i studiegrupperna. Vår absoluta målsättning är att under hela pandemin kunna erbjuda våra lokaler för studenterna – men då måste också verksamheten i lokalerna ske på ett så smittsäkert sätt som möjligt! 

Munskydd i vissa situationer

I tisdags, 23 februari, utfärdade smittskyddsläkaren i Region Uppsala, nya särskilda rekommendationer. 

Enligt dessa så ska munskydd nu användas i trånga miljöer, där fysisk distans ej kan upprätthållas samt att exponeringstiden överstiger 15 minuter. 

Uppsala universitet har också beslutat att munskydd, rent generellt, inte behöver användas inomhus. Individer ska på eget ansvar se till att man inte försätter sig i situationer, där man hamnar så nära någon som 1,5 meter i mer än 15 minuter, om den personen inte tillhör det egna hushållet.

I de undantagsfall som beslutats på områdes- och fakultetsnivå, om krav på fysisk närvaro i vissa moment av utbildningen, ligger det på beslutande instans att säkerställa att verksamheten genomförs på ett så smittsäkert sätt som möjligt. 

Folkhälsomyndigheten är också mycket tydlig med att det i första hand är den fysiska distansen som bidrar till minskad smittspridning.

Uppsala universitet har under hela pandemin arbetat aktivt med att skapa möjligheter för medarbetare och studenter att hålla rekommenderad fysisk distans till varandra och kommer så även att göra fortsättningsvis.

Tillägg till egenrapporteringen

Den blankett för egenrapportering som Uppsala universitet tagit fram, har uppdaterats i syfte att universitetet ska kunna fullgöra sitt myndighetsansvar. 

När en student eller medarbetare blivit smittad av covid-19 via universitetets verksamhet eller i dess lokaler, ska också en anmälan ske till Arbetsmiljöverket. Information om anmälan finns numera i blanketten för egenrapportering. För medarbetarna vid universitetet går anmälan via ansvarig chef (prefekt/avdelningschef) och för studenterna via Tjänsteman i beredskap (TIB). 

TIB samt Anna Maria Näslund, arbetsmiljöingenjör vid byggnadsavdelningen, kommer att vara ett stöd i denna rapportering för såväl enskilda individer som till chefer.

Enligt tidigare uppgifter är det väldigt få studenter och medarbetare som blivit smittade via universitetets verksamhet.

Läget gällande smittspridningen

Den 26 februari kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 575 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 468 studenter – en ökning med 13 fall.
  • 11 doktorander – ingen ökning.
  • 96 anställda – en ökning med 4 fall.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat.
Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 468 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 184 (+8) konstaterade fall
  • Med/Farm – 217 (+1) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 67 (+4) konstaterade fall

Samtliga konstaterade fall kan kopplas till 245 olika kurser och program (olika terminer). 97 program/kurser har fler än två bekräftade fall.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.05 – 560 st, v.06 – 712 st och v.07 – 727 st. Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.05 – 19 st,  v.06 – 27 st och v.07 – 15 st.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet  vaccinerade i Uppsala län

Den 25 februari hade 19114 (+2580) invånare fått sin första dos av vaccinet och 9428 (+2305) av dessa har också fått sin andra dos.

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.