Covid-19-rapport den 9 april

9 april 2021

Även om man för tillfället upplever en fortsatt vikande trend i den smittspridning som är kopplad till universitetets verksamhet uppmanas alla anställda och studenter att respektera och fortsatt följa de allmänna rekommendationerna om fysisk distans.

– Vi ser en fortsatt vikande trend avseende konstaterade fall av covid19 inom universitetets verksamhet, även om signalerna från övriga delar av länet och regionen är alarmerande med den höga belastningen som våra sjukhus dagligen lever under och kämpar med, säger universitetets säkerhetschef och coronasamordnare Fredrik Blomqvist.

I övrigt står Uppsala universitet åter inför en Sista april, vanligtvis en stor dag vid universitetet med en mängd olika programpunkter. Dock, precis som i fjol är det traditionella Sista april-firandet inställt.

– Vi får se fram emot att det snart är bara ett år kvar till nästa gång våren kan hälsas välkommen enligt gammal sedvanlig tradition. Med detta uppmanar vi nu alla anställda och studenter att respektera att det traditionsenliga Sista aprilfirandet är inställt och att fortsatt följa de allmänna rekommendationerna. Den 1 maj vill vi slippa vakna upp till rubriker kring festande och trängsel som skapats av individer kopplade till Uppsala universitet.

Sist men inte minst uppmärksammas alla hårt jobbande väktare och distansvärdar vid de olika campusområdena.

– Deras arbete är av avgörande betydelse för att stödja de individer som av något skäl behöver vistas fysiskt på plats i våra lokaler och samtidigt hålla en distans om 2 meter till varandra, säger Fredrik Blomqvist.

Ett kommande rektorsbeslut väntas dessutom förlänga redan rådande beslut som styr verksamheten. Mer om detta i kommande covid-19-rapporter.

Information som gäller internationella studenter och medarbetare:

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.

Läget gällande smittspridningen

Den 9 april kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 788 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 626 studenter – en ökning med 38 fall (varav 1 på Campus Gotland).
  • 14 doktorander – ingen ökning.
  • 158 anställda – en ökning med 27 fall (varav 2 på Campus Gotland).

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 626 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 254 (+14) konstaterade fall
  • Med/Farm – 260 (+8) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 112 (+16) konstaterade fall

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.11 – 1248 st, v.12 – 1429 st. och v.13 – 1702 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.11 – 69 st, v.12 – 107 st. och v.13 – 100 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län

Den 8 april hade 44286 (+8661) invånare fått sin första dos av vaccinet och 21192 (+2206) av dessa har också fått sin andra dos.

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa – testa inte

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.