Covid-19-rapport den 16 april

16 april 2021

Läget är fortsatt mycket ansträngt inom Region Uppsala och dess sjukvård.  Uppmaningen till personlig ”lockdown” ska därför tas emot som en extra påminnelse om vikten av att verkligen följa gällande restriktioner. Ingenting ändras dock vad gäller inriktningen på hur universitetet bedriver sin verksamhet.

– Vi fortsätter att nås av rapporter om överfulla sjukhus på grund av den pågående pandemin, säger universitetets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

– Men av veckans CRUSH-covid-rapport kan vi för första gången på flera veckor antyda ett litet trendbrott när det gäller antalet nya konstaterade fall per 100 000 inom länet. Låt oss hoppas att detta trendbrott består!

Nyligen förlängdes gällande beslut vid universitetet, om åtgärder med anledning av spridningen av covid-19, till den 30 juni. De fortsatta diskussionerna rör nu tidpunkten för när nästa beslut kan fattas, en mycket viktig pusselbit för att kunna planera för sommaren och kommande hösttermin, något som universitetsledningen är medveten om. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför framtiden.
 

 Nu gäller 2-metersregeln
 

– Under den här veckan har vi tagit emot rapporter från studenter som ger universitetet med beröm godkänt för de åtgärder som vidtagits vid examination i våra skrivsalar. De aktuella studenterna berättar att de känner sig trygga, ur ett smittspridningsperspektiv, för att genomföra aktuella examinationer på plats och det känns förstås glädjande, säger Fredrik Blomqvist.

I början av denna pandemi så uppmanades alla, att hålla ett fysiskt avstånd om 1,5 meter till varandra för att hindra smittspridning. Denna rekommendation har skärpts upp av Folkhälsomyndigheten; nu gäller 2 -metersregeln!

– Vi förstår att två meter kan uppfattas som ett ”långt” avstånd vid exempelvis grupparbeten, men det är vad som ska gälla även inom våra lokaler. 2-metersreglen måste efterlevas och kommer att påpekas från våra distans- och campusvärdar för att skapa så smittsäkra miljöer som möjligt.
 

Läget gällande smittspridningen
 

Den 16 april kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 821 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.
Av dessa är:

·       643 studenter – en ökning med 17 fall

·       15 doktorander – en ökning med 1 fall

·       163 anställda – en ökning med 5 fall 

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.
 

Fördelning på vetenskapsområden
 

De 643 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

·       Hum/Sam – 261 (+7) konstaterade fall

·       Med/Farm – 268 (+8) konstaterade fall

·       Tek/Nat – 114 (+2) konstaterade fall

Hantera konstaterad smitta inom utbildning
 

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.
 

Information som gäller internationella studenter och medarbetare
 

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.
 

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland
 

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.12 – 1429 st, v.13 – 1702 st och v.14 – 1802 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.12 – 107 st, v.13 – 100 st och v.14 – 155 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten
 

Antalet vaccinerade i Uppsala län
 

Den 15 april hade 58247 (+13961) invånare fått sin första dos av vaccinet och 23615 (+2423) av dessa har också fått sin andra dos.
 

Smittskyddslagen kräver:
 

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.
 

Testa – testa inte
 

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning. 

Läs också rektorsbeslut gällande råd för att minska smittspridning.