Satsning på forskning och innovation ska stärka attraktionskraften i den gotländska sjukvården

21 juni 2021

Under de närmaste två åren kommer hälso- och sjukvårdens medarbetare på Gotland få möjlighet att utveckla innovativa produkter och tjänster. Näringslivsprojektet Innovationssystem Gotland ska öka hälso- och sjukvårdens attraktionskraft och innovationsförmåga, möjliggöra fler forskningsprojekt på Gotland samt stärka det gotländska näringslivet i ett samarbete mellan Region Gotland, Uppsala universitet och Science Park Gotland.

 

 ” När omvärlden förändras behövs nytänkande och innovationer för att möta de nya behov som uppstår. Satsningen ger en bra möjlighet till kompetensutveckling och är viktig för att vi framöver skall kunna vara en än mer attraktiv arbetsgivare. Vi vill också öka andelen anställda som är involverade i forskningsprojekt, vilket satsningen öppnar upp för” 

Marie Loob Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gotland. 

Projektet har fått en bra start och det finns ett stort intresse hos hälso- och sjukvårdens medarbetare och ledningsfunktioner att delta i såväl innovationsprojekt som forskningsprojekt. Redan nu har två av hälso- och sjukvårdens medarbetare antagits till Science Parks inkubatorprogram för att kunna utveckla sin innovativa idé vidare. 

”Vi är positivt överraskade av den respons vi fått från hälso-och sjukvården och jag ser att detta kan vara ett första steg i att bygga en ny bransch på Gotland med utgångspunkt i de unika förutsättningar som finns för sjukvården på Gotland” 

Julius Bengtsson Verksamhetsledare Science Park Gotland. 

Gotlands litenhet är en tillgång och det finns stora möjligheter för akademi och hälso- och sjukvården att komma närmare varandra. En central del i projektet är att etablera en samarbetsform där universitetets forskare tillsammans med medarbetare I hälso- och sjukvården kan utveckla idéer tillsammans. 

”Vi som arbetat med den gotländska hälso-och sjukvården vet att det finns fantastiska förutsättningar för samarbete. Innovationssystem Gotland öppnar upp ett fönster för att kunna attrahera framtida investeringar i forskning” 

Anna Sarkadi Professor Uppsala universitet 

Näringslivsprojektet Innovationssystem Gotland ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins mål om att Gotland ska bli en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft. 

Projektet är en fortsättning och intensifiering av det strategiska partnerskap som har funnits sedan 2017 mellan regionen och Uppsala universitet. Det finansierat av Europeiska regionalfonden och nationella tillväxtmedel som omfattar 16,2 miljoner. I projektet ingår vårdgivare både i offentlig och privat regi. 

Kontaktuppgifter: 

Projektledare Gustav Melén 

gustav.melen@uu.se 

0703 86 99 47