Vi ses i Almedalen!

10 juni 2015

Välkommen att träffa Uppsala universitet i Almedalen!

Droger och missbruk, mänskliga rättigheter och rasism, hets i sociala medier, konflikter och klimatfrågor, humanioras roll i samhället, östersjömiljö, innovationer och tillväxt, kulturarv och rättigheter… Det är några av de aktuella samhällsfrågor som tas upp under seminarier och möten med forskare vid Uppsala universitet under årets Almedalsvecka. Välkommen att träffa Uppsala universitet i Almedalen! Seminarierna sänds också direkt på webben.

Under Almedalsveckan arrangeras mängder av seminarier och andra aktiviteter kring aktuella samhällsfrågor. Bland de många som deltar finns också forskare från Uppsala universitet.

Uppsala universitet är sedan några år en naturlig del av Almedalen – inte minst på grund av Uppsala universitet Campus Gotland.

- Uppsala universitet deltar aktivt i samhällsutvecklingen och Almedalen är en viktig arena för att delta i debatten. Uppsala universitet vill vara en tydlig aktör när det gäller samverkan för en bättre värld. Inom vår breda och starka forskning och utbildning finns verksamhet med stor relevans för utvecklingen av miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling, säger rektor Eva Åkesson.

Under Östersjöveckan – som är en del av Almedalsveckan – bjuder Uppsala universitet också på föredrag och samtal kring angelägna frågor om Östersjöregionens framtid i samarbete med Forum Östersjön.

-  Under veckan kommer vi att ha en serie seminarier och evenemang där vi tar upp utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen ur ett historiskt, biologiskt, ekologiskt, geografiskt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt och mänskligt perspektiv, berättar Eva Åkesson.

Här är hela programmet för Uppsala universitet i Almedalen 2015.

Program för Östersjöveckan 2015

Twitter: #almedalen2015

Se seminarier och samtal på webben