Över 40 000 antagna till höstens kurser och program

6 augusti 2015

Nu är andra antagningen klar inför höstterminen 2015 och antagningsbeskeden har skickats ut till alla nya studenter. Vid Uppsala universitet har 42 066 antagits till kurser och program.

Antalet antagningar efter andra urvalet är ungefär detsamma som höstterminen 2014, då 42 370 antogs – en minskning med 0,8 procent. Bland utbildningsprogrammen var det psykologprogrammet och läkarprogrammet som var mest populära och krävde högst meritvärde.

Program i topp, för sökande med gymnasiebetyg utan kompletterande betyg:

1. Psykologprogrammet 22,30

2. Läkarprogrammet 22,10.

3. Juristprogrammet 21,50

4. Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 21,40

5. Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 21,20

På läkarprogrammet har högskoleprovet använts som skiljekriterium och samtliga med 22,50 är antagna, med eller utan högskoleprovsresultat.

Program i topp, för sökande med högskoleprov:

1. Läkarprogrammet 1,8

2. Psykologprogrammet 1,75

3. Ekonomie kandidatprogram 1,55

4. Juristprogrammet 1,5

5. Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle 1,45

Populäraste kurserna

De grundkurser på heltid som är svårast att komma in på är statskunskap, retorik och psykologi. Här är fem i topp, för sökande med gymnasiebetyg utan komplettering:

1. Statskunskap A 21,73

2. Retorik A 21,68

3. Psykologi, baskurs A 21,10

4. Företagsekonomi A 21,00

5. Nationalekonomi A 20,80