Uppsaladelegation på tre-delad USA-resa

17 september 2015

En delegation med forskare, ledning och tjänstemän reser denna vecka till USA – en samordnad resa som inkluderar tre olika besöksmål och syften. Den första delen av resan går till Minneapolis och görs tillsammans med representanter för Uppsala kommun och Länsstyrelsen.

-    Det finns sedan mycket länge samarbete och utbyte mellan Uppsala universitet och University of Minnesota inom bland annat juridikområdet och vi vill gärna utveckla samarbetet ytterligare. De bedriver ett framgångsrikt arbete inom internationalisering och även fundraising som tror vi kan lära oss mycket av. Vi ser också fram emot att utbyta tankar om att samverka i staden, och det kommer att bli extra givande eftersom vi har med oss våra Uppsalapartners, säger Eva Åkesson, rektor.

Därefter går resan vidare, i en mindre grupp från enbart Uppsala universitet, till Darthmouth College, ett av partneruniversiteten i Matarikinätverket. Samarbetet innefattar utbyten för studenter, forskare, personal och lärare, benchmarking, samhällsansvar, aktiviteter inom kultur och idrott, gemensamma utbildningsprogram, med mera.

Slutligen avslutas resan i Washington DC, där prorektor Anders Malmberg och en annan forskargrupp ansluter medan rektor far vidare till Frankrike för ett möte med Svenska Institutets insynsråd. I Washington DC arrangeras ett seminarium i House of Sweden dit alumner och finansiärer bjudits in. Mötet är en uppföljning på en liknande träff med finansiärer för ett antal år sedan.

-    Denna gång berättar vi bland annat om universitetets framstående cancerforskning och programmet har glädjande nog väckt stort intresse, säger prorektor Anders Malmberg.

Läs pressmeddelande om den gemensamma resan till Minneapolis.