Nya medel till forskning om lärande för hållbar utveckling

3 november 2015

SWEDESD har tillsammans med internationella partners beviljats medel för ett 3-årigt forskningsprojekt om socialt lärande och hållbar utveckling.

Anslaget om drygt 8 miljoner kronor tilldelas projektet ”Transgressive Social Learning for Social-Ecological Sustainability in Times of Change” - ett forskningssamarbete mellan 9 länder med målet att öka kunskaperna om socialt lärande och hållbar utveckling.

De nya medlen beviljas av International Social Science Council (ISSC) och finansierar forskarstudenter, postdoktorala forskare, internationella samarbeten, fallstudier och metodutveckling.

Projektet kommer genomföras under ledning av Environmental Learning and Research Centre (ELRC) vid Rhodes universitet i Sydafrika. SWEDESD uppgift blir att samordna projektet samt bidra med forskning och teknisk utveckling av en ny plattform för transformativt lärande.


Kontaktperson internationellt: Heila Lotz-Sisitka,
h.lotz-sisitka@ru.ac.za

Kontaktperson SWEDESD: David O. Kronlid, david.kronlid@swedesd.uu.se