Sustainability Talks seminarieserie om hållbar utveckling startar på Campus Gotland

19 januari 2016

I syfte att koppla samman utbildning och forskning vid Uppsala universitet med Agenda 2030, den nya globala utvecklingsagendan, arrangeras nu en öppen seminarieserie på Campus Gotland.

De 17 hållbarhetsmålen och 169 delmålen i Agenda 2030 rör alla aspekter av samhällsutvecklingen såsom klimat, miljö, rättvisa, fred och ekonomisk utveckling. Sustainability Talks vid Campus Gotland är en ny seminarieserie och mötesplats för ämnesövergripande lärande med fokus på hållbarhetsfrågor där gästföreläsningar varvas med att studenterna själva ges möjlighet att presentera sina arbeten.

Först ut är Doreen Stabinsky - professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine, USA och Uppsalas första gästprofessor i Climate Change Leadership på Niklas Zennströms klimatprofessur. Doreen forskar och undervisar om effekter av klimatförändringar, särskilt på jordbruk och global produktion av livsmedel. Hon arbetar också internationellt som rådgivare till regeringar och olika miljöorganisationer.

Doreen lyfter fram vikten av utbildning för att hantera de stora utmaningar som klimatförändringarna innebär. Hon är bland annat känd för att inspirera och stödja unga människor i arbetet för en bättre värld. Doreen var en av deltagarna vid klimatmötet i Paris och kommer ge ett seminarium utifrån titeln: ”Report from Paris: International cooperation and the challenge of climate change”

Datum: 27 januari 2016, plats: Sal B23, tid: kl.14:00-16:00.

Anmälan skickas till: jenny.helin@fek.uu.seFöretagsekonomiska institutionen elller marielouise.skolfman@swedesd.uu.se, SWEDESD