Enkät till alla campusstudenter - hur är det att vara student i Visby?

28 januari 2016

Nu vill Campus Gotland, Region Gotland, Inflyttarbyrån och Studentkåren Rindi veta - vad tycker studenterna om att plugga på Campus Gotland? Hur trivs de med att bo på Gotland? Vad fungerar och vad kan bli bättre?

I dagarna gick en enkät ut till alla studenter som läser på campusprogrammen. Enkäten är ett samarbete mellan Uppsala universitet-Campus Gotland, Region Gotland, Inflyttarbyrån och Gotlands studentkår Rindi. Bakgrunden är att man vill lyssna in vad studenterna tycker om Campus Gotland som studiemiljö och Gotland som studieort.

Svaren ska bli inspel till ett utvecklingsarbete som parterna driver tillsammans. Målet är att det ska vara stimulerande, tryggt och attraktivt att studera och leva på Gotland.