Fler studenter har antagits till vårens utbildningar

8 december 2016

Nu är första antagningen till vårens utbildningar klar. Fler studenter har antagits till Uppsala universitet än förra våren. Antalet antagna till Campus Gotland har ökat med nära 15 procent.

Nu är urval 1 för antagningen till vårterminen 2017 klar och resultatet publiceras på antagning.se. Antagningsbesked till de sökande börjar skickas ut inom kort. Totalt har 45 266 studenter antagits till Uppsala universitet våren 2017 är – en total ökning med 1,6 procent sedan förra våren.

Till Campus Gotland har totalt 6 163 studenter antagits – en ökning med hela 14,9 procent jämfört med vårterminen 2016.

De program som är svårast att komma in på våren 2017 är:

  • Läkarprogrammet    (21,88)
  • Psykologprogrammet (21,60)
  • Juristprogrammet (20,83)
  • Dietistprogrammet (20,31)
  • Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (20,05)
  • Ekonomie kandidatprogram (20,05)

(Gäller för sökande med gymnasieexamen utan kompletteringar)