Nordisk workshop XXI i ekonomistyrning

20 januari 2017

Företagsekonomiska institutionen anordnar konferens i Visby.

Den 21:a nordiska workshopen i ekonomistyrning arrangeras i år för första gången vid Campus Gotland.

Den 26-27 januari träffas ett trettiotal företagsekonomiska forskare från nio svenska universitet. Vid workshopen presenteras forskningsresultat i olika format, från artikelutkast till nästan färdiga publikationer, vilket gör den till ett viktigt forum för den svenska ekonomistyrningsforskningen.

Programmet för Nordisk workshop XXI i ekonomistyrning (pdf).