Öppen föreläsning om klimatutmaningar på Campus Gotland

14 februari 2017

Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap, besöker Gotland för att ge en öppen föreläsning och träffa företrädare för Regionen.

Kevin Andersson är professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester. Han har tidigare varit chef vid Tyndall Centre for Climate Change Research i Storbritannien och arbetat som rådgivare åt brittiska premiärministern. Han har lång erfarenhet av att kommunicera klimatvetenskap till beslutsfattare, näringsliv, civila samhället och media samt gjort sig känd för att leva som han lär, dock inte utan självkritik.

– När det handlar om klimatförändringar har folk i min generation, med grått hår eller inget hår, misslyckats stort. Så jag tycker vi ska vara ödmjuka. Vad vi kan göra är att förklara hur man inte ska göra och varför vi har misslyckats. Där finns viktiga lärdomar att dra, säger han.

Föreläsningen arrangeras vid Uppsala universitet - Campus Gotland och sker inom ramen för den tvärvetenskapliga seminarieserien ’Sustainability Talks’ som är ett initiativ mellan flera fakulteter för att lyfta hållbarhetsfrågor på lokal nivå.

 

Datum: 22 februari
Plats: Campus Gotland, rum B23.
Tid: kl.14-16

Mer information och anmälan på seminariets hemsida.
Kontaktperson: Karin Bengtsson, universitetslektor, Uppsala universitet