Språkverkstaden nu även för doktorander

21 mars 2017

Från och med vårterminen 2017 erbjuder Språkverkstaden handledning även för doktorander som skriver på svenska eller engelska.

På samma sätt som för studenter på grund- och masternivå erbjuder vi återkoppling på muntliga och skriftliga texter, vilket för doktorander innefattar bland annat vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, och konferenspresentationer.

- Syftet med vår handledning är att studenten ska få möjlighet att utveckla de språkliga färdigheter som krävs inom högre utbildning. Vi språkgranskar därför inte uppgifter, utan erbjuder istället återkoppling på språk och struktur för att på så sätt erbjuda redskap för egen språkutveckling, säger Johanna McElwee på Språkverkstaden.

Språkverkstadens handledning är gratis. Läs mer om Språkverkstaden.