Campus Gotland satsar på ”Slow studies”

1 april 2017

OBS: denna nyhet publicerades som aprilskämt. Allt fler studenter och lärare drabbas av stress. Även diagnosen utmattningssyndrom blir allt vanligare inom akademin. Som en reaktion på detta - med sikte på en bättre arbetsmiljö och högre kvalitet inom såväl utbildning som forskning - har Campus Gotland fattat beslut om att införa ”Slow studies”.

Projektet stöds av bland annat Vinnova och syftar till att minska effektivisering, digitalisering och uppföljning. Allt arbete med digitala verktyg såsom mobiltelefoner, surfplattor, lärplattformar avskaffas.
 
- Kraven på effektivisering och ständig uppkoppling har negativa effekter på såväl hälsa som kvaliteten i utbildning och forskning. Lärare och studenter måste få tid till att skapa och erövra kunskap istället för att ”fippla” med mobilen och svara på digitala utvärderingar, säger Olle Jansson – rektorsråd vid Campus Gotland.
 
”Slow studies” skapar en djupare och mera dynamisk inlärningsprocess med mer tid för reflektion och eftertanke. Till exempel kommer kandidatutbildningarna på Campus Gotland hädanefter genomföras på sex år. Masterutbildningen blir fyraårig och en forskarutbildning beräknas ta mellan åtta år och tio år.

Vi är inspirerande av slow food-rörelsen så man skulle kunna beskriva detta som ett slags "akademiskt långkok", Jansson.
 
Vissa bieffekter räknar man såklart med. Studenterna kommer till exempel att vara betydligt äldre då de examineras. Men det kan också vändas till något positivt.
 
- Studenterna kommer ju att ha en betydligt kortare tid fram till pension, något som inte är helt fel, konstaterar rektorsrådet.

En annan konsekvens är att pappersförbrukningen beräknas öka med ca 1500 % på årsbasis.
 
- Den ökade förbrukningen av papper må vara negativt ur miljösynvinkel. Det positiva är dock att Campus Gotland troligen måste nyanställa, konstaterar Jansson. I första hand fler vaktmästare men det kan också bli aktuellt att anställa särskilda kopieringsassistenter.
 
Trots att konceptet med ”Slow studies” för med sig ett antal konsekvenser får man inte förringa det absolut viktigaste, nämligen att Campus Gotland ska bli platsen för de som vill ta det lite lugnare och samtidigt bli lite bättre.

Vi gör som vi brukar göra vid den här typen av satsningar, dvs vi sätter igång 1 april nästa år, säger ett förväntansfullt rektorsråd till sist.