Sök pris för examensarbete

3 april 2017

Studenter som skrivit examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling kan söka Olle Jonson-priset. Ansökan senast 30 juni.

Svenska förbundet för kvalitet delar varje år ut ett kvalitetspris för bästa examensarbete inom kvalitet- och verksamhetsutveckling. Priset på 20 000 kr går till studerande vid svenska högskolor och universitet.

Priset kan sökas av studenter med examensarbete från 1 juli 2016 till 30 juni 2017 som omfattar minst 10 högskolepoäng.

Ansökan senast 30 juni 2017.

---

Läs mer