Flest vill läsa vid Uppsala universitet till hösten

19 april 2017

Den 18 april var sista anmälningsdag för att söka till höstens utbildningar. När ansökningarna räknats samman har Uppsala universitet flest sökande i hela landet men totalt sett har antalet ansökningar till universitet och högskolor i Sverige minskat med 2 procent sedan förra året.

När Antagning.se stängde anmälan den 18 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 367 515 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot förra året.

– Trenden med minskat söktryck fortsätter, säger Susanne Wadsborn Taube, avdel­ningschef på UHR. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels är de aktuella ungdomskullarna mindre nu jämfört med för några år sedan.

Totalt antal sökande till Uppsala universitet har också minskat jämfört med förra året – men med mindre än genomsnittet för landet. Ansökningarna till Uppsala universitet har bara minskat med 0,3 procent jämfört med antalet sökande till hösten 2016 (86 247). Dock ligger Uppsala universitet i topp bland antalet sökande.

Här är 5-i-topp-listan för antalet ansökningar till universitet och högskolor hösten 2017:

 • Uppsala universitet 85 957
 • Stockholms universitet 76 771
 • Umeå universitet 72 353
 • Göteborgs universitet 67 226
 • Lunds universitet 66 534

Antal unika sökande till kurser/program som räknas till Campus Gotland är 20 669 – en ökning med 2,6 procent jämfört med hösten 2016 (20 142).

Flest sökande har Uppsala universitet till följande program:

 • Juristprogrammet 6 287
 • Läkarprogrammet 5 344
 • Ekonomie kandidatprogram 4 758
 • Psykologprogrammet 4 175
 • Socionomprogrammet 3 980

Flest sökande till anmälningsalternativ som ligger under Campus Gotland har följande kurser:

 • Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp – 2 305
 • Ledarskap och coachning, 5 hp – 2 175
 • Projektledning, 5 hp – 1 748
 • Inledande programmering med Java, 7,5 hp – 942
 • Hållbar utveckling, 7,5 hp – 906