Klart med tre år till för Eva Åkesson

10 november 2017

Idag beslutade regeringen att förlänga rektor Eva Åkessons förordnande som rektor i ytterligare tre år, t.o.m. 2020-12-31.

– Det känns bra. Nu är det bara att fortsätta jobba med våra prioriteringar och de många viktiga frågor som ligger framför oss. Just nu handlar det bland annat om att på bästa sätt ta vara på resultatet från KoF17, där rapporten kommer endera dagen. Vi är också mitt inne i dialogen med områdesledningarna. Vi diskuterar områdenas strategier och verksamhetens fortsatta utveckling. I höst fokuserar vi bland annat på frågan om kompetensförsörjning och hur vi ska skapa utrymme för förnyelse.
 
Vilka utmaningar har universitetet de kommande tre åren?
– Vi behöver fortsätta att satsa på kvalitet och internationalisering, för att även framöver vara ett attraktivt val för svenska och internationella studenter och forskare. Det är också viktigt att vara aktiva när det gäller forsknings- och utbildningspolitiken både i Sverige och på EU-nivå. I Sverige pågår två viktiga utredningar, den ena om internationalisering och den andra om styrning och resursfördelning, där Uppsala universitet har varit väldigt tydliga med vad vi tycker är viktigt. Inom EU samarbetar vi inom nätverket Guilden för att bidra både med kunskap och insikter när den europeiska forskningspolitiken läggs upp.
 
Det blir ingen ny programförklaring?
– Jag upplever starkt stöd för den inriktning vi har och vill fortsätta driva, så det är inte aktuellt att ändra riktning. Uthållighet och långsiktighet är viktigt för att nå uppsatta mål.
 
Är det något du ser extra mycket fram emot?
– Jag har ett starkt engagemang för Uppsala universitet och tycker att alla frågor är intressanta och roliga att jobba med. Det är verkligen en förmån att dagligen träffa så många starkt engagerade människor, både inom och utanför universitetet. Lite extra klappar mitt hjärta för att möta studenterna i olika sammanhang. De är så kloka och jag får energi och framtidstro av deras entusiasm! De får mig att tänka att vi kommer att fortsätta bidra till en bättre värld även i framtiden.

Relaterat:
Rektorer genom tiderna