Universitetet accepterar inte trakasserier

27 november 2017

Under hashtagen #akademiuppropet publicerade kvinnliga forskare i slutet av november 2017 ett upprop mot sexuella trakasserier inom akademin. Inga typer av trakasserier eller former av diskriminering får förekomma inom Uppsala universitet.

I slutet av november 2017 publicerade Svenska Dagbladet kvinnliga forskares upprop #akademiuppropet mot sexuella trakasserier inom akademin.

Det råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering inom Uppsala universitet. Likabehandling, jämställdhet och respektfullt beteende är viktiga mål för all verksamhet. Universitetet välkomnar att berättelser om trakasserier och kränkningar av olika slag kommer fram och anmäls. Rektor och universitetsledningen ställer sig, tillsammans med samtliga rektorer och universitetsledningar i Sverige, bakom Sveriges universitets och högskoleförbunds (SUHF) uttalande.

Studenter och anställda kan vända sig till universitetets likavilllkorsspecialist för stöd och information om universitetets hantering av frågor om trakasserier. Mer information finns att läsa i universitetets riktlinjer.

Rektor Eva Åkesson påminner också i Rektorsbloggen om att inga trakasserier får förekomma inom universitetet.