Dags för högtidlig vinterpromotion

10 januari 2018

Kanonsaluten vid promotionshögtiderna har funnits sedan början av 1800-talet. Klockan 07.00 på promotionsdagen börjar man skjuta nedanför Uppsala slotts norra torn.

Drygt 100 nya doktorer och 22 hedersdoktorer promoveras och flera priser och medaljer delas ut vid den högtidliga vinterpromotionen den 26 januari i universitetsaulan.

Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten.

Under den högtidliga promotionsakten får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt ring och diplom. Vid vinterpromotionen hyllas också hedersdoktorerna från Sverige och utlandet. Dessutom delas priser och utmärkelser ut till förtjänta personer.

Promotionshögtiden i universitetsaulan börjar klockan 12 med intågsprocession och välkomsthälsning av rektor, professor Eva Åkesson. Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott för de nya doktorerna, hedersdoktorerna, pristagare, anhöriga och inbjudna gäster.

Program för vinterpromotionen 26 januari 2018

Hedersdoktorer
Hedersdoktor är en titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Ursprunget till hedersdoktoratet kommer från Uppsala där skalden P D A Atterbom – professor i estetik och modern litteratur – som promotor 1839 lyckades genomföra att en person utsågs till hedersmagister. Hedersdoktorerna utses av fakulteterna.

Läs om alla hedersdoktorer som hyllas vid vinterpromotionen 2018.

Många av hedersdoktorerna ger också öppna föreläsningar som anordnas av fakulteterna i samband med promotionen. Lista över hedersdoktorernas föreläsningar.

Priser och medaljer som delas ut i samband med promotionen:

Läs mer:
Doktorspromotion vid Uppsala universitet
Kanonsalut och klockringning