Campus Gotland i siffror

Campus Gotland i siffror

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • 19 utbildningsprogram på kandidatnivå, 11 utbildningsprogram på avancerad nivå och ca 300 fristående kurstillfällen per läsår.
 • Drygt 6 000 studenter - motsvarande cirka 2 100 helårsstudenter. Cirka 1 500 är studenter inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och konst. Resterande inom teknik och naturvetenskap samt medicin (sjuksköterskeutbildning).
 • Av det totala antalet helårsstudenter studerar ca 55 % på campus i Visby huvudsakligen programutbildning, övriga studerar via nätbaserad utbildning, merparten inom fristående kurser.
 • Varje år tar ca 200 studenter ut examen.
 • Utbildning med huvudområden för examina som inom universitetet bara finns vid Campus Gotland: Speldesign, Kulturvård, Energiteknik med inriktning mot vindkraft/vindkraftsprojektering.

Utöver dessa bedrivs utbildning mot examina inom huvudområdena arkeologi, biologi, etnologi, företagsekonomi, historia, högskoleingenjörsexamen i teknik, konstvetenskap, miljövetenskap samt samhällsgeografi.

Forskarutbildning och forskning

 • Sexton doktorander med arbetsort Uppsala universitet - Campus Gotland
 • Cirka 130 lärare/forskare.
 • Elva professorer
 • ca 100 vetenskapliga publikationer/år
 • Forskning och forskarutbildning står för ca 25 % av Campus Gotlands omslutning.
 • Forskningen är till ca 50 procent finansierad med externa medel. Företrädesvis inom ämnena kulturvård och vindkraft/energiteknik

Om forskningen vid Campus