Samverkan

Uppsala universitet vill spela en viktig roll i utvecklingen av Gotland.

Läs mer i programmet för Campus Gotland

Region Gotland + Uppsala Universitet

2016 ingick Region Gotland och Uppsala universitet ett så kallat strategiskt partnerskap. Syftet är att öka kunskapsutbytet mellan universitetet och Regionen, stärka den gotländska forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotland är en attraktiv universitets- och utvecklingsmiljö.

Läs mer om partnerskapet

Samarbeta med våra studenter!

Många av våra studenter är intresserade av att genomföra projekt- och/eller examensarbeten tillsammans med ett företag eller en organisation. Det kan också handla om gästföreläsningar eller besök på ditt företag/din organisation.

För er är det en möjlighet att få nya insikter och reflektioner och inte minst att etablera kontakt med ambitiösa personer på tröskeln till arbetslivet.

Läs mer om hur du kan samarbeta med våra studenter

Science Park Gotland

Har du en affärsidé eller brinner du i allmänhet för innovation och entreprenörskap? Välkommen till oss på Science Park Gotland. Vi arbetar inom flera områden för att stötta hållbar tillväxt på Gotland. I vår inkubator Idélabbet kan du få hjälp och stöd med kompetens och finansiella resurser för att utveckla din affärsidé på ett strukturerat sätt. Vi driver även projekt och mötesplatser där verksamma i olika branscher får möjlighet att träffas och utvecklas. Till exempel för den gotländska teknikbranschen, inom e-handeln och spelindustrin. 

Vi har ett nära samarbete med universitetet och sitter i Campus Gotlands lokaler på bottenplan i D-huset. Läs mer om Science Park Gotland

Hållbara besök

Hållbara besök är ett mångvetenskapligt program för forskning, utbildning och samverkan vid Campus Gotland. Läs mer om Hållbara besök.

Ambitionen med Hållbara besök är att arbeta i nära samarbete med lokala och regionala företag, myndigheter och företrädare för civilsamhället. Läs mer om Samverkan inom Hållbara besök.

Blått Centrum Gotland

Blått centrum Gotland (BCG) arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet.

Läs om Blått centrum Gotland

Bergmangårdarna

Uppsala universitet samarbetar med stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö.

Stiftelsen, som förvaltar Ingmar Bergmans hemmiljö på Fårö, har som mål att skapa en uthållig och lågmäld möjlighet förbehållen konstnärer och forskare vars arbete utmärks av hög kvalitet i Ingmar Bergmans anda. Samarbetet mellan Stiftelsen och universitetet är en viktig del i detta arbete.

I dagsläget innebär samarbetet att forskare vid universitetet ges en möjlighet att bo och arbeta på Bergmangårdarna i en till två veckor. På sikt är det tänkt att samarbetet även ska mynna ut i kurser som relaterar till såväl Bergmans konstnärskap som till platsen Fårö.

Information om samarbetet och om hur du som forskare vid Uppsala universitet gör en ansökan kan du få av Christer Waldenström.

Läs mer om Bergmangårdarna

Ge dina medarbetare ett universitet!

Behöver du skräddarsydda fortbildningar för dig och dina medarbetare?

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet kan erbjuda allt från kortare specialistutbildningar för läkare och sjuksköterskor till ledarskapsutbildningar för kyrkoherdar och miljöutbildningar för poliser. Hos oss finns också fortbildning för lärare och utbildning för statstjänstemän om mänskliga rättigheter.

Läs mer om möjligheter till fortbildning.

Kontakta oss!

Om du har frågor kring samverkan med Campus Gotland, kontakta gärna oss!