Blått centrum Gotland

Blått centrum Gotland (BCG) är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Bakgrunden till bildandet av BCG bottnar i förstudien Blått Centrum Gotland.

Utgångspunkten för BCG:s verksamhet ligger i att vatten är människans allra viktigaste resurs och vi arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet. Vår verksamhet har tre delar:

1. Regionalt kunskapscentrum

Vi samlar och sprider information om vattenfrågor. Bland annat ansvarar vi för Östersjödagarna - ett årligt evenemang som äger rum under Almedalsveckan i Visby.

2. Projektfabrik

Vi driver utvecklingsprojekt, i egen regi eller i partnerskap med andra.

3. Inkubatorverksamhet

Vi ger vägledning och stöd av projektidéer.

Fem frågor till Gunilla Rosenqvist

Fem frågor till Gunilla Rosenqvist, projektledare vid Blått Centrum på Gotland, som drivs i samarbete mellan Uppsala universitet, länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. 

Gotlands vattendialog

Gotlands Vattendialog är en årlig konferens och mötesplats för alla med intresse för Gotlands vatten. Målen med konferensen är att deltagarna ska få ökad kunskap om aktuella vattenfrågor, samt få god möjlighet att samverka och dela perspektiv.

Nästa Vattendialog äger rum 10 april 2019 och mer information kommer inom kort. Tidigare års Vattendialoger hittar ni här.

Internationell kräftkonferens på Gotland

Internationell kräftkonferens - augusti 2019

Blått Centrum Gotland och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) arrangerar en internationell konferens om kräftor den 27 - 30 augusti 2019.

Läs mer om konferensen

Styrgrupp och vetenskapligt råd

Styrgruppen för Blått centrum Gotland beslutar om finansiering av verksamheten, planer för verksamheten och ansvarar även för uppföljning av projektet. Styrgruppens medlemmar:

  • Olle Jansson, rektorsråd vid Uppsala universitet - Campus Gotland
  • Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande Region Gotland
  • Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län.


Det vetenskapliga rådet för Blått centrum Gotland ska kvalitetssäkra projektets verksamhet. Rådet består för närvarande av

  • Ian Snowball, professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geovetenskaper
  • Lars Tranvik, professor i limnologi samt prefekt vid Institutionen för ekologi och genetik
  • Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper samt rektorsråd i hållbarhetsfrågor.

Kontakt

Gunilla Rosenqvist - projektledare Uppsala universitet
E-post: gunilla.rosenqvist@geo.uu.se
Telefon: 018-471 8250,  0498-108250

Petra Lindberg - kommunikationsansvarig Uppsala universitet
E-post: petra.lindberg@uadm.uu.se
Telefon: 0498-10 8249

Karin Fager - Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: karin.fager@lansstyrelsen.se

Jonas Nilsson - Region Gotland
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

Andreas Pettersson - Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: andreas.pettersson@lansstyrelsen.se

Forskningsstationen Ar

Vid Forskningsstationen Ar på norra Gotland bedriver universitetet forskning om flera av de frågor som Blått centrum arbetar med. Stationens unika läge mellan sjö och hav erbjuder goda möjligheter för såväl brackvattens- som limniska studier.

Läs mer om Forskningsstationen Ar.