Blått centrum Gotland

Blått Centrum Gotland

Blått centrum Gotland (BCG) är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. 

Utgångspunkten för BCG:s verksamhet är att vatten är människans allra viktigaste resurs och vi arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet. Vårt fokus är Gotland och vi fungerar som regionalt kunskapscentrum genom att vi samlar och sprider information om vattenfrågor. Vi driver utvecklingsprojekt, i egen regi eller i partnerskap med andra och ger vägledning och stöd av projektidéer inom vattenområdet. Bakgrunden till bildandet av BCG bottnar i förstudien Blått Centrum Gotland.

Vattenhushållning i praktiken - Gotlands vattendialog 2020 - INSTÄLLT

För att minska risken för smittspridning av covid-19 (Corona-viruset) har vi tyvärr kommit fram till att vi behöver ställa in detta arrangemang. Vi hoppas kunna komma med ett nytt datum längre fram. 

Gotlands Vattendialog är en årlig konferens och mötesplats för alla med intresse för Gotlands vatten. Målen med konferensen är att deltagarna ska få ökad kunskap om aktuella vattenfrågor, samt få god möjlighet att samverka och dela perspektiv. 

Tidigare års Vattendialoger hittar ni här.

Fiskens dag 23 maj 2020 - INSTÄLLT

Detta arrangemang är tyvärr inställt och planeras att genomföras i maj 2021 istället. 

Lördag den 23 maj är arrangemanget Fiskens dag tillbaka. Vi möts i Ronehamn mellan kl 11 och 16 och på programmet finns bland annat:  

 • Mattorg, fiskrätter, att äta på plats eller ta med hem
 • Demo av fiskarter, tillagning och provsmakningar 
 • Visning av fiskebåtar och redskap
 • Visning av fiskberedningsanläggningen
 • Filmer om fisk och fiske samt beredning mm
 • Barn- och ungdomsaktiviteter
 • Prova på fiske- näbbgädda mm

Välkomna till en dag med fisken i centrum. Mer information hittar du här.

Fiskens dag 2020 arrangeras av Hushållningssällskapet Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Studieförbundet Vuxenskolan, Blått Centrum Gotland , Gutefisk ekonomisk förening, Sportfiskarna och Rone Utvecklings AB

Fem frågor till Gunilla Rosenqvist

Fem frågor till Gunilla Rosenqvist, projektledare vid Blått Centrum på Gotland, som drivs i samarbete mellan Uppsala universitet, länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. 

Algodling i Östersjön: GRASS

Blått Centrum Gotland är partner i Interregprojektet GRASS som syftar till att undersöka förutsättningarna för hållbar odling av alger i Östersjön. Blått Centrums del i projektet består av provodlingar som äger rum vid Forskningsstationen i Ar på norra Gotland.  

Mer information om projektet

Åtgärder mot vattenbrist och torka: SCARCE

Blått Centrum Gotland medverkar i projektet SCARCE som drivs av Sveriges geologiska undersökning SGU med finansiering från SMHI. Projektet syftar till att ta fram ett beslutsstödsverktyg, SCARCE, som stärker samhällets beredskap inför vattenbrist och torka genom att utvärdera och jämföra olika åtgärders potential och effekter. Verktyget utvärderar och jämför klimatanpassningsåtgärder från många olika sektorer, bland annat jordbruk, industri, myndigheter och vattenproduktion. samt möjliggör även uppskattning av kostnaderna för dessa. Övriga partner i projektet är SLU, RISE och Chalmers.  

Mer information om projektet finns här. 

Vad är hållbart vattenbruk?

Vattenbruk innebär odling av fisk, skaldjur, blötdjur (musslor och ostron) eller alger. Vår utgångspunkt är att odlingen ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. 

Läs mer om hållbart vattenbruk

Hållbart vattenbruk

Företagsutveckling och nya affärsidéer inom de blå näringarna

Har du en affärsidé inom vattenområdet som du vill utveckla? Ta kontakt med Science Park Gotland som bedriver inkubatorverksamhet på Gotland. Blått centrum bidrar med sin expertkompetens och sitt nätverk vilket gör att vi tillsammans kan ge ett starkt erbjudande till bolag inom vattenområdet.

Styrgrupp och vetenskapligt råd

Styrgruppen för Blått centrum Gotland beslutar om finansiering av verksamheten, planer för verksamheten och ansvarar även för uppföljning av projektet. Styrgruppens medlemmar:

 • Olle Jansson, rektorsråd vid Uppsala universitet - Campus Gotland
 • Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande Region Gotland
 • Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.


Det vetenskapliga rådet för Blått centrum Gotland ska kvalitetssäkra projektets verksamhet. Rådet består för närvarande av

 • Ian Snowball, professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geovetenskaper
 • Lars Tranvik, professor i limnologi samt prefekt vid Institutionen för ekologi och genetik
 • Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper samt rektorsråd i hållbarhetsfrågor.

Kontakt

Gunilla Rosenqvist - projektledare Uppsala universitet
E-post: gunilla.rosenqvist@geo.uu.se
Telefon: 018-471 8250,  0498-108250

Petra Lindberg - kommunikationsansvarig Uppsala universitet
E-post: petra.lindberg@uadm.uu.se
Telefon: 0498-10 8249

Karin Fager - Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: karin.fager@lansstyrelsen.se

Jonas Nilsson - Region Gotland
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

Anne Ståhl Mousa - Region Gotland
E-post: anne.stahl-mousa@gotland.se

Andreas Pettersson - Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: andreas.pettersson@lansstyrelsen.se

EU GRASS logotyp

Forskningsstationen Ar

Vid Forskningsstationen Ar på norra Gotland bedriver universitetet forskning om flera av de frågor som Blått centrum arbetar med. Stationens unika läge mellan sjö och hav erbjuder goda möjligheter för såväl brackvattens- som limniska studier.

Läs mer om Forskningsstationen Ar.