Blått Centrum Gotland

Ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

Forskningsstationen Ar

Vid Forskningsstationen Ar i Fleringe socken på norra Gotland bedriver Uppsala universitet forskning om flera av de frågor som Blått Centrum Gotland arbetar med. Stationens unika läge mellan sjö och hav erbjuder goda möjligheter för såväl brackvattens- som limniska studier.

Forskningsstationen Ar

Algodling i Östersjön

GRASS | Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea

Interregprojektet GRASS syftar till att undersöka förutsättningarna för hållbar odling av alger i Östersjön. Blått Centrum Gotlands del i projektet består av provodlingar som ägt rum vid Forskningsstationen Ar.

Läs mer

Science Park Gotland

Företagsutveckling och nya affärsideér inom blå näringar

Har du en affärsidé inom vattenområdet som du vill utveckla? Ta kontakt med Science Park Gotland som bedriver inkubatorverksamhet på Gotland. Blått centrum bidrar med sin expertkompetens och sitt nätverk vilket gör att vi tillsammans kan ge ett starkt erbjudande till bolag inom vattenområdet.

Läs mer

Avslutade projekt

SCARCE - räcker vattnet i ett varmare klimat?

På en ö som Gotland har vattenförsörjningen länge varit i fokus och de senaste tio åren har många åtgärder mot vattenbrist gjorts. Men kommer vattenresurserna räcka till när klimatet nu förändras?

I projektet SCARCE utvecklade Sveriges geologiska undersökning, SGU, en modell över hur vattentillgången förändras i ett avrinningsområde på Gotland ända fram till seklets slut. Man baserade modellen på dagens samhällsstruktur och ”lade på” de olika klimatscenarier SMHI utvecklat till 2100. Resultatet blev ett verktyg som klarar att utvärdera och jämföra olika klimatanpassningsåtgärder inom t ex jordbruk, industri, bostäder, vattenproduktion etc. samt vilka alternativ som är kostnadseffektivast. Projektet var ett samarbete mellan SGU, RISE, SLU, Chalmers och Blått Centrum Gotland med finansiering från SMHI. Läs mer om SCAR

Läs mer

Internationell kräftkonferens på Gotland

Blått Centrum Gotland, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Östra Finlands universitet arrangerade en internationell konferens om kräftor 27 - 30 augusti 2019.

Läs mer

Vatten på Gotland

Projektet Vatten på Gotland drevs av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län mellan 2014 och 2017 och resulterade i ett antal delprojekt.

Läs mer