Östersjön idag - tillstånd och åtgärder för ett friskare hav

En nulägesbeskrivning av statusen i Östersjön och inblick i pågående policyarbete. På internationell nivå lanserar FN ett årtionde för havsforskning och hållbarhet (2021-2030). I Sverige har Miljömålsberedningen överlämnat sitt förslag till regeringen på åtgärder för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Vad innebär ramverken i praktiken? Hur kan vi agera på lokal nivå? Vilka områden bör prioriteras?

Medverkande: Anders Hagfeldt, Rektor, Uppsala universitet, Emma Nohrén, ordförande, Miljömålsberedningen, Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland

Hållbar sjömat - vad kan vi äta för att rädda havet?

För att klara bestånden i Östersjön behöver vi ändra vår syn på mat från haven och tänka nytt kring konsumtion av fisk, skaldjur och andra viktiga proteinkällor. Men hur skapar man den nödvändiga beteendeförändringen och etablerar nya livsmedel på marknaden? Är det rimligt att lägga ansvaret på konsumenten? Och fungerar det över tid? Fakta om rådande konsumtionsmönster för fisk och sjömat.

Medverkande: Niklas Laninge, psykolog, beteendedesigner, Malin Jonell forskare, Beijerinstitutet/Stockholm Resilience Centre (SRC), Markus Wahlgren, Stormarknadschef på Stora COOP Gotland
, Emma Gabrielsson, projektledare, Race For The Baltic

Öar som testbäddar för vattenbruk och vattenförsörjning

70 procent av jordens yta är täckt av vatten men bara 1 procent är drickbart sötvatten. De senaste årens larmrapporter om vattenbrist kulminerade under den torra sommaren 2018 i klimatkrisens spår. Öar som Åland och Gotland med tunna  och utdikade jordlager är extra utsatta men här pågår flera intressanta projekt för att tackla utmaningarna.

Medverkande: Patricia Wiklund, VD, Invenire, Christian Pleijel, KTH, Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet, Carina Aaltonen, ordförande, Emmaus Åland, Micke Larsson, huvudsekreterare, bärkraft.ax, Thomas Olsson, styrelseledamot/Jan Larsson, ägare, Hamra Fisk. Moderator: Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland och Lotta Nummelin, Östersjöfonden

Nya vägar till en hållbar fiskeförvaltning

Under de senaste årtiondena har läget försämrats för fiskbestånd och många yrkesfiskare. Östersjön visar en kraftig förändring i artsammansättning och miljötillstånd orsakad av en mängd faktorer. Är fiskeförvaltningen som bedrivs verkligen hållbar utifrån Östersjöns nuvarande situation? Seminariet ger en introduktion till fiskesituationen idag samt förslag på vad fiskeförvaltningen behöver ta hänsyn till framöver för att vi ska kunna ha en fiskenäring med framtidstro och lönsamhet där ekologin sätter ramarna.

Medverkande: Andreas Pettersson Länsfiskekonsulent, Miljö- och vattenenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län

Havsmedvetenhet – förutsättningar för levande hav

FN har utlyst 2021- 2030 till ett årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling. För att årtiondet ska bli framgångsrikt och bidra till en mer hållbar förvaltning av våra hav behöver kunskapen om hav och vatten öka. Vad kan vi göra för att tillsammans nå en större havsmedvetenhet i hela samhället?

Medverkande: Emma Sernland, Havs- och vattenmyndigheten, Renate Foks, Kalmar Kommun, Eva Blidberg, Håll Sverige Rent, Sam Peterson, Vattenriket i Kristianstad, Lotta Nummelin, Östersjöfonden. Seminariet modereras av Tina Johansen Lilja, Havsmiljöinstitutet.

Om Östersjödagarna

Östersjödagarna består av ett nätverk av aktörer, organisationen och företag som arbetar för Östersjöns bästa. Vår målsättning är att belysa positivt förändringsarbete och lyfta fram goda exempel på en hållbar havsförvaltning både på land och i havet. 

Evenemanget Östersjödagarnas webbseminarier är en digital version av Östersjödagarna som vanligtvis äger rum under Almedalsveckan men som ställdes in 2020 med anledningen av coronapandemin.

Aktörer 

Blått Centrum Gotland, Coop, Gullers GruppHamra FiskHavsmiljöinstitutet, Hope Spot GotlandIVL Svenska Miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Gotlands länMarint Centrum i SimrishamnRace For The Baltic, Region Gotland, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Östersjöfestivalen, Östersjöfonden

Seminarier 2019

 • Climate vision - what is the role of universities in combating climate change?

 • Är baljväxter och återvunna havreskal en trend eller räddar det planeten? I

 • Östersjötorskens svanesång – hot, orsaker och lösningar

 • Hur styr vi mot ett hållbart båtliv?

 • Vindkraft i havet – förnybar el som kan bidra till andra miljölösningar

 • Vattenbrist ett ökande problem – hur ser lösningarna ut?

 • Sjöfart - ny teknik för att möta miljökrav och klimatutmaningarna

 • Borttagande av läkemedelsrester i fullstor skala

 • Slamspridningsförbud och krav på fosforåterföring? Hur fixar vi den cirkulära ekonomin i Sverige?

 • Övergödning av Östersjön - hur långt har vi kommit och vad kan/behöver vi göra?

 • Miljön i Östersjön 10 år senare – vad har hänt?

Senast uppdaterad: 2021-02-03