Hållbart vattenbruk

Vattenbruk innebär odling av fisk, skaldjur, blötdjur (musslor och ostron) eller alger. Den totala konsumtionen av fisk och skaldjur ökar i världen och det gör också andelen fisk som är odlad. Inom Blått centrum Gotland arbetar vi för ett hållbart vattenbruk och med det menar vi:

1 Ekologiskt hållbart

  • Minimera miljöpåverkan
  • Hållbara foder

  • Kretsloppsbaserat

2 Socialt hållbart

  • Arbetstillfällen

  • Acceptans

3 Ekonomiskt hållbart


  • Lönsamt

  • Minska importen av vattenbruksprodukter

4 Etiskt hållbart

  • God djurhållning

Vad gör vattenbruket till en hållbar näring?

Den mängd mat som kan produceras per ytenhet är potentiellt mycket stor inom vattenbruket. 
Nya odlingstekniker som bygger på kretsloppstänk skapar hållbarhet genom att nyttja restprodukter, överskottsvärme, hållbara foderråvaror, god vattenhushållning etc. 
Fisk har även en hög förmåga att omvandla foder till muskel.

Läs mer om förutsättningarna för hållbart vattenbruk på Gotland (Webbplatsen för Länsstyrelsen i Gotlands län).

Fisk i hus är en handbok för dig som är intresserad av att starta eller lära dig mer om recirkulerande fiskodling, så kallad RAS.

Banan- och fiskodling på Gotland. Ett exempel på hållbart vattenbruk.

Utbildning i vattenbruk

Blått Centrum Gotland är medarrangör för en vattenbrukskurs som ges på Kristinebergs marina forskningsstation vid Fiskebäckskil den 20-22 november 2019. Kursens titel är En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv. 

KURSENS SYFTE OCH MÅL

Det övergripande syftet är att ge information om system och arter för svenskt vattenbruk – både redan etablerade system, sådana som är i utvecklingsstadiet och som har potential att snart etableras, samt tekniker och arter som är i tidig utvecklingsfas (forskningsprojekt). Kursen ska ge en ökad kunskap om system för odling i sjöar och hav (slutna, semislutna eller system med uppsamlingsmöjlighet), recirkulerande system på land (kall- och varmvattensarter) samt odling av extraktiva arter (musslor, ostron, sjöpungar, alger och sedimentätare). Kursen kommer att visa på fördelar och nackdelar med olika system och hur teknikerna bidrar till hållbarhet samt att visa var flaskhalsarna finns för de olika systemen/arterna - vad ligger i vägen för att de ska kunna fungera och etableras? 

KURSBESKRIVNING 

Kursen kommer att ge en översikt över den mångfald av system och odlingsarter som är aktuella för Sverige idag och i framtiden, med djupdykningar i några prioriterade system. Föreläsarna är forskare med specialistkompetens inom de olika systemen och arterna, odlare med praktiska erfarenheter kring några av systemen, samt experter på livscykelsanalyser (LCA). I samband med LCA-föreläsningarna kommer bland annat foderfrågan att vävas in i diskussionen. Kursen utgår från de tekniker och odlingsarter som beskrivs i HaV-rapporten ”Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige”. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med gruppdiskussioner. Inför kursdagarna kommer deltagarna att erbjudas instuderingsmaterial för eget föreberedelsearbete. 

MÅLGRUPP

Huvudmålgrupp är entreprenörer inom vattenbruk samt myndighetsföreträdare på kommunal, regional och nationell nivå som vill kompetensutveckla sig.

ANMÄLAN OCH KOSTNADER

Kursen startar med lunch den 20:e och avslutas med lunch den 22 november. Om du behöver transport från Göteborg central till Kristineberg kommer vi att erbjuda buss med avgång ca 10.30 den 20:e och tillbaka med ankomst ca 14.30 den 22 nov. 

Det utgår ingen kursavgift, men som deltagare bokar och betalar Du själv för övernattningen på Kristineberg (prisexempel: 816 kr exkl moms för ett dubbelrum under 2 nätter - alla måltider ingår). Mer information om rumsbokningen skickas i samband med besked om antagning.

OBS: Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är 21 oktober. Antagningsbesked skickas ut den 23 oktober, då öppnar också möjligheten att boka övernattning på stationen. 

Du anmäler Dig här genom att klicka på länken. Antalet platser är begränsade och vi behöver därför ha en kortare motivering om varför Du vill delta i utbildningen. Motiveringen anger Du i anmälningsformuläret, via länken.

FRÅGOR?

Kontakta:anna.norman-halden@slu.se eller susanne.lindegarth@marine.gu.se

Blått Centrum Gotland gav en översiktlig utbildning i vattenbruk (odling av fisk, skaldjur och alger) i januari 2019.

Läs mer om utbildningen i vattenbruk 26 - 27 januari 2019