Hållbart vattenbruk

Vattenbruk innebär odling av fisk, skaldjur, blötdjur (musslor och ostron) eller alger. Den totala konsumtionen av fisk och skaldjur ökar i världen och det gör också andelen fisk som är odlad. Inom Blått centrum Gotland arbetar vi för ett hållbart vattenbruk och med det menar vi:

1 Ekologiskt hållbart

 • Minimera miljöpåverkan
 • Hållbara foder

 • Kretsloppsbaserat

2 Socialt hållbart

 • Arbetstillfällen

 • Acceptans

3 Ekonomiskt hållbart


 • Lönsamt

 • Minska importen av vattenbruksprodukter

4 Etiskt hållbart

 • God djurhållning

Vad gör vattenbruket till en hållbar näring?

Den mängd mat som kan produceras per ytenhet är potentiellt mycket stor inom vattenbruket. 
Nya odlingstekniker som bygger på kretsloppstänk skapar hållbarhet genom att nyttja restprodukter, överskottsvärme, hållbara foderråvaror, god vattenhushållning etc. 
Fisk har även en hög förmåga att omvandla foder till muskel.

Läs mer om förutsättningarna för hållbart vattenbruk på Gotland (Webbplatsen för Länsstyrelsen i Gotlands län).

Fisk i hus är en handbok för dig som är intresserad av att starta eller lära dig mer om recirkulerande fiskodling, så kallad RAS.

Banan- och fiskodling på Gotland. Ett exempel på hållbart vattenbruk.

Nätverk och samverkan vattenbruk

Nätverk och samverkan vattenbruk är ett projekt som drivs av Leader Gute t o m den 31 juni 2021. Målet är att stärka och utveckla vattenbruket på Gotland genom samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Vill du ha information om kurser och andra aktiviteter som arrangeras i projektet?

Anmäl ditt intresse genom att mejla till info@leadergute.se (ange ditt namn, adress och mejladress)! Skriv "Intresseanmälan vattenbruksnätverk" i ämnesraden.

Livsmedelsutbildning för fiskodlare och producenter

Den 3 juni 2020 ordnades en utbildning i vattenbruk på Gotland Grönt Centrum. Kursledare var Ilona Miglavs, utbildningsansvarig Svensk Fisk. 

Du har möjlighet att ta del av kursen i efterhand via denna länk. 

Innehåll:

 • Grundläggande hygienutbildning
 • HACCP (metod för tillverkning och hantering av livsmedel) 
 • Märkningshandbok för sjömat
 • Livsmedelsverkets vägledning för hygien
 • Fiskbranschens branschriktlinjer
 • Godkännande av livsmedelsanläggningar
 • Märkning av fisk och fiskprodukter

Nationella vattenbrukskonferensen 2020

Nationella vattenbrukskonferensen 2020, som hölls i Åhus 10-11 mars, samlade ca 120 deltagare från hela vattenbrukssverige: företagare, innovatörer, myndigheter och forskare. På programmet fanns bl.a. statliga satsningar på vattenbruk, perspektiv från olika vattenbruksverksamheter, vattenbruksprodukters roll för utveckling av nya råvaror och för svensk livsmedelsförsörjning. På forskningsfronten var det särskilt fokus på nya hållbara råvaror till fiskfoder. Ta del av presentationerna och läs mer om konferensen här. 

Utbildning i vattenbruk

Blått Centrum Gotland var medarrangör för en vattenbrukskurs som gavs på Kristinebergs marina forskningsstation vid Fiskebäckskil den 20-22 november 2019. Kursens titel var En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv. 

Du kan ta del av de inspelade föreläsningarna från kursen här.

Blått Centrum Gotland gav en översiktlig utbildning i vattenbruk (odling av fisk, skaldjur och alger) i januari 2019.

Läs mer om utbildningen i vattenbruk 26 - 27 januari 2019

Kontakt för frågor

Vattenbruk är ett fokusområde inom ramen för Blått Centrum Gotland.

Har du frågor kring projektet, hör av dig till Andreas Pettersson (Länsstyrelsen i Gotlands län) via e-post: andreas.pettersson@lansstyrelsen.se.