Strategiskt partnerskap med Region Gotland

Partnerskapet mellan Region Gotland och Uppsala universitet

Uppsala universitet och Region Gotland har tecknat ett samarbetsavtal för långsiktigt kunskapsutbyte mellan våra båda organisationer.

Målet med partnerskapet är att stärka den regionala utvecklingen på Gotland genom samarbete inom en rad områden. Region GotlandRegionen och universitetet (och tidigare Högskolan på Gotland) har samverkat under lång tid men i och med partnerskapsavtalet som skrevs under 2016 vill vi fördjupa samarbetet.

Partnerskapsavtalet med Region Gotland går väl i linje universitetets Mål och strategier för Uppsala universitet i frågan om att främja regional samverkan.

Partnerskapet har tre huvudsakliga mål:

  • Ett ökat ömsesidigt kunskapsutbyte mellan organisationerna
  • En attraktiv universitets-ö och utvecklingsmiljö
  • Stärkt forsknings- och innovationsmiljö.

Bland delmålen finns

  • att fler gotlänningar väljer att påbörja högre studier
  • att fler studenter gör examensjobb hos regionala aktörer
  • att fler studenter väljer att stanna på Gotland efter avslutade studier
  • utökat samarbetet och kunskapsutbyte mellan universitets institutioner och de regionala förvaltningarna
  • forskningsprojekt kopplade till Gotlands utveckling.

Kontaktpersoner för partnerskapet

Uppsala universitet
Gustav Melén - samverkansledare UU Innovation: gustav.melen@uuinnovation.uu.se
Region Gotland
Lisa Stark - samverkansledare: lisa.stark@gotland.se

Läs också om partnerskapet på Region Gotlands webbplats.

Hållbara Gotland

Partnerskapet har beviljats projektmedel inom ramen för Hållbara Gotland från Tillväxtverket och Region Gotland under perioden 20171001- 20191030. Hållbara Gotland är ett nationellt uppdrag där 100 miljoner kronor har avsatts för att genomföra insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland.

Blått Centrum Gotland

Blått centrum Gotland är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Läs mer om Blått centrum Gotland.

ANDRA existerande samarbeten

Uppsala universitet och Region Gotland samverkar redan i följande konstellationer:

Samverkan

Samverkan

Genom Campus Gotland vill Uppsala universitet en viktig roll i den regionala utvecklingen. Bland annat handlar det om att utveckla interaktionen med det gotländska samhället.

Mer om samverkan