Samarbeta med våra studenter

Allt fler företag, myndigheter och offentliga organisationer inser fördelarna med att involvera studenter i sin verksamhet. Att exempelvis låta en student göra sitt examensarbete ger nya insikter, reflektioner och värdefulla kontakter.

I en del av våra utbildningar genomförs projektarbeten på uppdrag av företag eller andra arbetsgivare. Ett sådant arbete kan ge studenten en bild av vilka problem och frågeställningar man kan komma att möta i kommande yrkesutövning. Företaget/organisationen i sin tur kan exempelvis få förslag till nya arbetssätt eller hjälp med vissa utredningsuppdrag.

Alla programstudenter måste göra ett examensarbete under utbildningens sista termin. Det består av en arbetsuppgift som ska genomföras självständigt genom att tillämpa de kunskaper och färdigheter som de tillgodogjort sig under sin utbildning. Arbetet kan göras på ett företag eller myndighet - ett arbete som sedan redovisas på universitetet. Under examensarbetet är studenten berättigad till studiemedel.

Du som arbetsgivare får här möjlighet att ta in nya perspektiv på din verksamhet. Kanske är detta tillfället då du för första gången träffar din nästa blivande medarbetare?

Har du någon uppgift/problem som kan lösas på 10 - 20 veckor? Läs några programbeskrivningar nedan och se hur de kan passa din organisation/ditt företag.

Gästföreläsningar

Kom och berätta om hur det är att jobba på din arbetsplats. Du kan prata om att jobba i projekt, om forskning, utveckling eller produktion, om ett ”case-study”, om entreprenörskap, eller om en specifik produkt eller process. Det finns säkert något intressant som du kan lära ut till blivande ingenjörer, sjuksköterskor, byggnadsantikvarier, speldesigners, ekonomer, etc. Kontakta våra programansvariga.

Företagsbesök

Har du möjlighet att ta emot en grupp studenter på din arbetsplats? Bjud in dem till dig på studiebesök. Kontakta våra programansvariga.

Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap

Förutom en bred kompetens inom kvalitetsteknik, kvalitetsutveckling, ledarskap, projektledning, ekonomi och grundläggande kunskaper i matematiska metoder ger programmet fördjupande kunskaper och färdigheter inom produktionsledning, processledning, förändringsledning och produktutveckling.

Läs mer om programmet och om hur förutsättningar för projekt- eller examensarbeten med programmet kan utformas i följande pdf: Programpresentation (pdf)

Kontakt: Gunnar Dahlin - gunnar.dahlin@angstrom.uu.se eller 0498 - 10 8381.

Kandidatprogrammet i företagsekonomi

Kandidatprogram i företagsekonomi är en ekonomutbildning som tar sin utgångspunkt i Liberal arts som modell för universitetsutbildningar. Det betyder att studenterna, utöver huvudområdet Företagsekonomi, läser kurser som förankrar de företagsekonomiska kunskaperna i en historisk och nutida kontext.

Målet är att studenterna utvecklas till reflekterande ekonomer som bidrar till en bättre värld.

Läs mer om programmet och om hur förutsättningar för projekt- eller examensarbeten med programmet kan utformas i följande pdf: Programpresentation (pdf)

Kontakt: Mathias Cöster - mathias.coster@fek.uu.se eller 0498 - 10 8393.

Kandidatprogrammet i ledarskap – kvalitet – förbättring

Basen i programmet är kurser inom kvalitetsutveckling där studenten studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. På så sätt kommer studenten att systematiskt kunna identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten. Kunskaperna att förbättra verksamheter byggs på med bland annat företagsekonomi.

Läs mer om programmet och om hur förutsättningar för projekt- eller examensarbeten med programmet kan utformas i följande pdf: Programpresentation (pdf)

Kontakt: Mia Ljungblom - mia.ljungblom@angstrom.uu.se eller 0498 - 10 8378.

Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Programmet har fokus på biologisk mångfald, ekosystemtjänster och hållbar förvaltning av natur- resurser med genomgående samhällsvetenskapliga inslag och perspektiv. Det övergripande syftet är att studenterna ska få kompetens att göra analyser, helhetsbedömningar och rekommendationer inom det komplexa miljöområdet.

Läs mer om programmet och om hur förutsättningar för projekt- eller examensarbeten med programmet kan utformas i följande pdf: Programpresentation (pdf)

Kontakt: Karin Bengtsson - karin.bengtsson@ebc.uu.se eller 0498 - 10 8353.

Kandidatprogrammen i speldesign

De fyra programmen i Speldesign utbildar studenterna i praktisk spelutveckling av såväl digitala spel som spelifiering av lärandemiljöer, spel som pedagogiska verktyg som bräd- och rollspel.

Utöver huvudområdet Speldesign läser studenterna en specialistinriktning mot antingen projektledning, programmering, grafik eller design.

Läs mer om programmet och om hur förutsättningar för projekt- eller examensarbeten med programmet kan utformas i följande pdf: Programpresentation (pdf)

Kontakt: Jakob Berglund Rogert - jakob.berglund-rogert@speldesign.uu.se.

Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Systemvetare arbetar tillsammans med uppdrags- givare, användare och tekniker för att utveckla nya IT-system. Idag är IT-system, appar, webbsidor och sociala medier en naturlig del av både arbete och vardagsliv.

En systemvetare arbetar med hela systemutvecklingsprocessen. Det innefattar till exempel analys av verksamhet, kravhantering, design, programmering, databasutveckling och testning av IT-system.

Läs mer om programmet och om hur förutsättningar för projekt- eller examensarbeten med programmet kan utformas i följande pdf: Programpresentation (pdf)

Kontakt: Thomas Ejnefjälll - thomas.ejnefjall@im.uu.se eller 0498 - 10 8275.

Kontakta våra programansvariga

Grundutbildningsprogram
Byggnadsantikvarieprogrammet: Petra Eriksson
Föremålsantikvarieprogrammet: Susanna Carlsten
Förskollärarprogrammet: Jörgen Mattlar
Grundlärarprogrammet: Jenny Langwagen
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap: Gunnar Dahlin
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia: Susanne Carlsson
Kandidatprogram i digital affärsutveckling: Thomas Ejnefjäll
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap: Sanna Mels
Kandidatprogram i företagsekonomi: Mathias Cöster
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring: Mia Ljungblom
Kandidatprogram i miljövetenskap: Karin Bengtsson
Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering: Tom Mels
Kandidatprogram i speldesign: Jakob Berglund Rogert
Kandidatprogram i systemvetenskap: Thomas Ejnefjäll
Sjuksköterskeprogrammet: Ulrika Pöder

Program på avancerad nivå
Masterprogram i humaniora - Arkeologi: Paul Wallin
Masterprogram i humaniora: Kulturarv och hållbarhet - Gustaf Leijonhufvud
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning: Jenny Helin
Magisterprogram i vindkraftprojektering: Liselotte Aldén

Mer om samverkan

Samverkan för Campus Gotlands del handlar mycket om att interaktionen med det gotländska samhället ska utvecklas.

Läs mer om samverkan