Biblioteket vid Campus Gotland

Almedalsbiblioteket

På Campus Gotland är Almedalsbiblioteket ett nav i verksamheten och en naturlig mötespunkt mellan student- och kulturlivet på Gotland.

Oavsett var du befinner dig, på campus eller på annan ort, har du tillgång till ett bibliotek med studentfokus. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med något.

Eftersom Almedalsbiblioteket är ett kombinerat universitets- och folkbibliotek kan du, förutom kursrelaterad litteratur, även hitta skönlitteratur, DVD-film, TV-spel och musik på  CD. I bibliotekets lokaler kan du även ta del av program, föreläsningar och utställningar.

Almedalsbibliotekets webbplats kan du läsa mer om

  • Kursböcker och annan litteratur
  • Databaser : e-böcker, e-tidskrifter, uppslagsverk
  • Datorer/trådlöst nätverk
  • Kopiering, utskrifter, scanning
  • Bokning av grupprum
  • Lånekort och låneregler
  • Program, föreställningar och utställningar

Almedalsbiblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek, vilket ger dig som student, lärare, forskare tillgång till en stor mängd e-resurser som e-böcker, e-tidskrifter med vetenskapliga artiklar i fulltext samt andra verktyg som underlättar vid studier och vetenskapligt skrivande på alla nivåer.