Stöd och service på Campus Gotland - våren 2021

Bild

På denna sida ger vi information kring stöd och service på Campus Gotland under vårterminen 2021. Först några viktiga länkar relaterade till coronaviruset:

För att hindra smittspridningen av corona-viruset ges de flesta kurser online via e-mötestjänsten Zoom till åtminstone 30 juni. Mer information finns på universitetets övergripande sida "Rekommendationer för att minska spridning av covid-19".

Samtidigt har våra stödfunktioner ställt om sina aktiviteter till att främst ske digitalt eller på telefon. Åtminstone fram till 30 juni.

Därför är det viktigt att du skaffar Zoom-konto vid Uppsala universitet. Zoom är ett användarvänligt verktyg för att anordna möten online, oavsett var du befinner dig. Zoom är kostnadsfritt att använda för alla anställda och studenter vid Uppsala universitet. Läs mer om Zoom på sidan "Zoom för studenter".

Genvägar för stöd och service:

Biblioteket

Biblioteket finns tillgängligt för frågor via e-post och du kan också Biblioteketboka handledning via Zoom. Du bokar Zoom-möte genom att mejla almedalsbiblioteket@ub.uu.se. Skriv gärna vilket program eller vilken kurs du läser och ange vad du behöver hjälp med, till exempel uppgift/forskningsfråga/ämne, vad du letar efter, vad du använt för databaser och sökord tidigare.

Det är viktigt att biblioteken inte används som mötesplats där man träffas och umgås. Mer information finns på Almedalsbibliotekets webbplats.

Studenter och forskare bör inte förlägga studier/forskning till bibliotekets lokaler, om inte särskilda behov finns. Studieytorna har glesats ut ytterligare. De som för sina individuella studier behöver vistas i biblioteket får inte samlas i större sällskap än fyra personer.

Här finns mer information om Biblioteket.

Boka grupprum/lärosalar

Som student vid Campus Gotland har du möjligheten att boka grupprum/ lärosal i mån av tillgång. Läs om hur du bokar grupprum/lärosal. OBS: För närvarande får ni max vara 4 personer i ett grupprum.

Helpdesk/IT-stödet

Normalt sett finns Helpdesken tillgängliga i receptionen för drop-in måndag-fredag 14.30-15.30. På grund av coronapandemin har vi dock för närvarande ingen drop-in i receptionen. Du kan dock nå Helpdesk via servicedesk@uu.se eller via telefon 018-471 4400. Läs mer om IT-stöd och Helpdesk på Campus Gotland.

Receptionen

Receptionen på Campus är öppen helgfri måndag - fredag 8.00-16.30.

Restaurang/Café

Restaurang Maltfabriken på Campus Gotland är öppen 8.30-15 varje vardag. Lunch för avhämtning finns. Deras lunchemeny finns här.
Öppettider för Café Foajé i Almedalsbiblioteket.

Språkverkstaden

Språkverkstaden vid Campus Gotland håller öppet som vanligt under vårterminen. Boka tid via mejl till gotland@sprakverkstaden.uu.se. OBS: På grund av coronaviruset, erbjuder vi för närvarande endast distanshandledning via Zoom eller telefon.

Här finns information och handledningstider till Språkverkstaden.

Studentboende i Visby/på Gotland

Information om studentboende finns på webbplatsen Gotlands studentbostad. Du kan också kontakta Studentkåren Rindis boendeförmedlare via e-post: boende@rindi.com.

Studenthälsan

Studenthälsan kan du träffa för drop-in via Zoom på helgfria måndagar 14.00-15.00. Om du vill ha en individuell samtalskontakt, kan du ringa du vår telefonrådgivning på våra telefontider. Läs mer om hur du kontaktar Studenthälsan.

Studera med funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Läs mer om studier med funktionsnedsättning och om hur du kontaktar vår samordnare för funktionsnedsättning.

Studieadministrationen

Studieadministrationen hjälper till med kursspecifika ärenden, till exempel, registrering på kurs, studieavbrott, studieuppehåll, tillgodoräknande. På grund av coronapandemin kan du för närvarande inte besöka Studieadministrationen fysiskt på Campus Gotland.

Du är dock välkommen att boka tid med Studieadministrationen via Zoom eller på telefon. Läs om hur du kontaktar Studieadministrationen vid Campus Gotland.

Studie- och karriärvägledningen

Har du frågor om din framtid? Kontakta våra Studie- och karriärvägledare via mejl, telefon eller genom att boka tid för ett samtal. Samtalen kan du ha via telefon eller Zoom. Ange gärna i bokningen vilken mötesform du föredrar. Här hittar du kontaktuppgifter till Studievägledningen.

Vägledning kring utlandsstudier

Studenter med allmänna eller covid19-relaterade frågor om studier och praktikplatser utomlands kan träffa en internationell handläggare på drop-in via Zoom helgfria tisdagar och torsdagar, klockan 13.00-14.00. Du kan också boka samtalstider med den internationella handläggaren. Läs om hur du kontaktar internationella handläggaren vid Campus Gotland.

Information om coronaviruset

Håll avstånd

Här är en sammanfattning av åtgärder som tagits fram på Campus Gotland i fråga om att förhindra smittspridning av Covid-19. Informationen är ett lokalt komplement till universitetets övergripande sida "Rekommendationer för att minska spridning av covid-19". Först en påminnelse om hur vi gemensamt minskar smittspridningen.

Så minskar vi smittspridningen

För att bromsa spridningen av coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med människor. Grundläggande är att hålla avstånd och att ta personligt ansvar.

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella allmänna råd och föreskrifter för alla som vistas i Sverige (länk till Region Gotlands webbplats).

Gör allt du kan för att minska smittspridningen. Genom att skydda dig själv och andra från att smittas hjälper du även sjukvården på Gotland.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: "Skydda dig och andra från smittspridning".

Våra Åtgärder för att minska smittspridning

Schemaläggning på Campus Gotland

 • Studenter rekommenderas att endast vistas inomhus på campus i anslutning till schemalagd undervisning på plats. Har man distansundervisning före eller efter och för lite tid att hinna förflytta sig till studieplats utanför campus blir det förstås nödvändigt att hitta en socialt distanserad studieplats på campus. Studenter som har schemalagd undervisning direkt före eller efter lunch kan vistas i lokalerna under lunchrasten.
 • Vid de tillfällen som går läggs en halvtimmes glapp mellan olika kurser istället för dagens 15 minuter
 • Inga undervisningstillfällen kommer att ha fler än 50 personer per lokal.
 • Lektionssalar, grupprum och programrum användas bara till max halva kapaciteten, det vill säga häften av mängden sittplatser. En sal som normalt tar 50 personer, tar alltså bara 25 personer.
 • Förlängning av dagen så gott det går, lägg kurser mellan 8-17
 • Utspridning av lunchtiden så gott det går mellan 11-14
 • Spridda starttider 8, 8.30, 8.45 osv

Information/skyltning på Campus

 • Information om att hålla avstånd rullar på skärmarna, är uppsatta på dörrar, i korridorer, matsal, toaletter och grupprum.
 • Alla platser där det förväntas köbildning har blivit uppmärkta med ”Stå-dekaler”.

Övrigt

 • Inga utställare eller liknande i huvudentrén
 • Plexiglas uppsatta i receptionen vid huvudentrén, studieadministration plan 2 i D-huset samt vid tentamen.
 • Receptionen kommer ha nummerlappssystem
 • Max 4 studenter åt gången kan vistas i landskapet (studieadministrationen) i D-huset plan 2.
 • Drop-in via Zoom erbjuds för de studenter som har administrativa frågor och inte vill besöka Studentservice på plats
 • Hälften av platserna i restaurangen har tagits bort samt även i ”studentmatsalen” i D-huset
 • Stationer med desinficeringsmöjligheter finns vid ingångar, reception och lektionssalar
 • Salstentamina har en separat, detaljerad åtgärdsplan.
 • Distansvärd ska se till att grupper av studenter inte umgås för tätt inpå varandra och att den rekommenderade distansen upprätthålls mellan studenter


Senast uppdaterad: 2021-05-03