Språkverkstaden på Campus Gotland

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på Campus Gotland vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Vi ger dig tips och råd hur du kan utveckla dina språkliga färdigheter.

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter och doktorander. Vi erbjuder individuell bokad handledning i skriftlig och muntlig framställning på svenska och engelska. Samtliga handledare har stor och bred erfarenhet av att vägleda i vetenskapligt skrivande och talande. Läs mer om handledningen.

OBS: På grund av nya coronaviruset, erbjuder vi för närvarande endast distanshandledning.

Språkverkstaden kan även kontaktas av lärare som önskar exempelvis workshoppar, föreläsningar eller annan form av samarbete inom ramen för sina respektive utbildningar.

Boka tid hos oss

Observera att all handledning i Språkverkstaden måste bokas i förväg.

Handledningstider (svenska, engelska)
Från och med vecka 3 (18 januari) till och med vecka 13 (1 april):

 • Måndagar: klockan 15-16
 • Tisdagar: klockan 14-15
 • Fredagar: klockan 13 -14 (dock ej Långredag 2 april).

Handledare: Andreas Thor

Aktuellt med anledning av Coronapandemin

Vi erbjuder för närvarande endast distanshandledning via Zoom eller telefon. Närmare information får du när du bokar en tid. Läs mer om vad du måste tänka på inför handledning online med Språkverkstaden.

Så här går bokningen till

Du bokar via e-post (gotland@sprakverkstaden.uu.se). Läs igenom våra bokningsregler innan du skickar in din bokning:

 • Det går inte att boka in en tid samma dag eller dagen därpå.
 • Det går inte att boka mer än en tid åt gången.
 • Du kan besöka Språkverkstaden upp till 3 gånger per termin.
 • Du kan få högst tre handledningstillfällen med en längre uppsats som ett examensarbete (med kortare uppsatser får man färre tillfällen).
 • Kom ihåg att skriva för- och efternamn, vilket ämne/program du läser, vilken uppgift du behöver hjälp med, och om du vill ha handledning i svenska eller engelska.
 • Kom ihåg att bekräfta om du vill ha den föreslagna tiden. Om du inte kan komma – avboka i god tid!

När du skickar e-post till Språkverkstaden innebär det att Uppsala universitet hanterar dina personuppgifter. Du kan läsa mer om hur Uppsala universitet hanterar personuppgifter här.

Några användbara webbsidor

 • Frasbank (Karolinska Institutets förklaringar av viktiga termer och bank av användbara fraser)
 • Klarspråk (Språkrådets information om klarspråk)
 • Ordböcker, NE (NE:s ordbokssamling; tillgänglig för dig som är inloggad på universitetets nätverk)
 • Referensguiden (Uppsala universitetsbiblioteks information om referenssystem och referenshantering)
 • Skrivguiden (bl.a. om skrivprocessen, referenshantering och plagiat)
 • Språkrådgivning (kontakta Språkrådet med din språkfråga)
 • TT-språket (TT:s samling av skrivregler, ord och begrepp).